Miljöskydd och energieffektivitet hos Pilz

Integrerat energi- och miljöskyddsengagemang från Pilz

Genom den integrerade energi- och miljöledningen övervakar Pilz energieffektiviteten och miljöprestandan på ett kontinuerligt sätt för att hitta svagheter och undvika slöseri. Målet är att ständigt förbättra effektiviteten och miljöskyddet.

Energi- och miljöledning

Pilz har sedan mars 2016 ett energiledningssystem enligt ISO 50001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Med hjälp av dem kan företaget på ett långsiktigt sätt nå målet att arbeta och tillverka på ett miljövänligt och energieffektivt sätt.

Leverantörer

Leverantörerna omfattas av Pilz hantering av skadliga ämnen. Energieffektivitet och miljöskydd ingår i kriterierna när företaget beslutar vilka produkter och tjänster som ska köpas in.

Miljöskydd inom olika områden

Råvaror:

Pilz förpackar sina produkter i 100 % returpapper. Det är ett sätt att spara på råvarorna och samtidigt minska folieavfallet.

CO2-utsläpp:

Geotermin i den nya Pilz-anläggningen bidrar till att minska CO2-utsläppen, liksom huskroppsaktiveringen i Peter Pilz-teknikcentret. En solcellsanläggning används för strömförsörjningen.

Farliga ämnen:

Genom att övergå till blyfri lödning har balansen av skadliga ämnen förbättrats på ett långsiktigt sätt.

Avfall:

Avfallet återvinns.

Produkter och system

Hållbarhet är en viktig beståndsdel i Pilz företagsprinciper. Ett uttalat företagsmål är att utveckla miljövänliga produkter genom att använda ekologiska material och energisnål teknik. Energieffektivitet är ett av de specifika kraven som utvecklingsavdelningen ställer på nya produkter och tekniska vidareutvecklingar. På så sätt kan den säkerställas redan i ett tidigt stadium i produkternas livscykel. Det gäller både för styrningar, säkerhetsreläer och sensorer och för ställdonstekniska funktioner. 

Engagemang för hållbarhet och miljöskydd

Initiativet Blue Competence

Pilz är medlem i initiativet Blue Competence, ett hållbarhetsinitiativ från VDMA. Blue Competence fungerar som ett nätverk för maskin- och anläggningskonstruktion med fokus på hållbarhet och sammanför resurser, know-how och styrkor inom VDMA. Genom att vara partner åtar vi oss att följa de 12 hållbarhetsprinciperna för maskin- och anläggningskonstruktion (www.bluecompetence.net/about).

Märkningen ÖKOPROFIT

Pilz har sedan 2007 tilldelats märkningen ÖKOPROFIT av staden och distriktet Esslingen för företagets miljöskyddsarbete.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk