Sverige | svenska

Ostfildern, 7 aug. 2019

Nytt kvalificeringsprogram från Pilz – fortbildning med system

Pilz har tagit fram ett nytt internationellt kvalificeringsprogram för yrkesfortbildning inom maskinsäkerhet och automation. Resultatet är ett program med kurser som uppfyller de individuella kraven på fortsatt kvalificering hos företag. Kvalificeringskonceptet gör kursdeltagare världen över med en grundläggande kunskapsnivå till TÜV-certifierade experter.

Kursernas innehåll och struktur ger dem som är intresserade möjlighet att planera sin egen kvalificeringsväg: Programmet tillåter att man börjar på sin egen nivå och går fortbildningen upp till den kvalificeringsnivå man önskar. Det speciella med kursprogrammet är att det är internationellt harmoniserat. Pilz erbjuder de olika stegen och kvalificeringsvägarna på en enhetlig nivå i de olika länderna, på det lokala språket.

Sätta standarder
På det här sättet kan små företag, utan större ansträngning, se till att alla medarbetare runt om i världen får samma kunskapsnivå. Större företag kan skapa hela fortbildningsprogram tillsammans med Pilz för att ge sina medarbetare systematisk vidareutveckling och införa enhetliga interna kvalificeringsstandarder.
Konkret består programmet av fyra steg, som bygger på varandra och vars innehåll inom olika temaområden blir allt komplexare ju högre upp man kommer.

Bli expert steg för steg
Kurserna på instegsnivån kräver inga särskilda förkunskaper inom det aktuella ämnesområdet. Deltagarna får en introduktion till ämnet i form av seminarier eller E-learning, t.ex. den webbaserade kursen ”Maskinsäkerhet –
introduktion och praktiskt genomförande”. Det ger en god överblick som sedan kan byggas på med ytterligare kurser.
På den grundläggande nivån erbjuder Pilz bland annat kursen ”Workshop i riskbedömning för maskiner” som ger relevant grundläggande kunskap för att få en god teknisk förståelse. På den avancerade nivån krävs att deltagarna har goda förkunskaper och erfarenhet inom ett ämnesområde. Där erbjuds kurser som ”Grunderna inom CE-märkning”, som ger fördjupad kunskap och breddad ämneskompetens inom nyckelområden.
Expertnivån tar dig genom det sista steget för att bli en riktig expert inom ett område. Kvalificeringar som ”CECE – Certified Expert in CE Marking” bekräftas och certifieras alltid av en extern kontrollorganisation.

Pilz kurser är interaktiva och följer de senaste koncepten inom didaktik på samtliga nivåer. Förutom områdena maskinsäkerhet, automation och teknik täcker kurserna även aktuella teman från olika ämnesområden.

”Fortbildning är en process som aldrig tar slut. Vi ser att vikten av kontinuerlig fortbildning och personalutveckling ständigt ökar inom företag. Det är där vårt program kommer in i bilden. Progressivt, modulärt och helt individuellt”, förklarar Andreas Schott, chef för Pilz Academy.

Mer information om Pilz kursutbud hittar du här

Pilz erbjuder ett stort antal fortbildningskurser inom maskinsäkerhet och automation världen över. Kurserna är utformade på ett sådant sätt att de som är intresserade kan planera sin egen kvalificeringsväg. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images
Pilz erbjuder ett stort antal fortbildningskurser inom maskinsäkerhet och automation världen över. Kurserna är utformade på ett sådant sätt att de som är intresserade kan planera sin egen kvalificeringsväg. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Pilz erbjuder ett stort antal fortbildningskurser inom maskinsäkerhet och automation världen över. Kurserna är utformade på ett sådant sätt att de som är intresserade kan planera sin egen kvalificeringsväg. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: