Sverige | svenska

Ostfildern, 1 apr. 2019

Spänningsfritt underhåll

Med den säkra spänningsvakten PNOZ s60 erbjuder Pilz nu övervakning av spänningsfritt tillstånd hos maskiner och anläggningar enligt standarden UL6420. Därmed lämpar sig PNOZ s60 för användning i tillämpningar som kräver ett Safety Lockout System (SLS), det vill säga underhåll av anläggningar i säkert energilöst tillstånd.

Den säkra spänningsvakten PNOZ s60 kompletterar produktgruppen med säkerhetsreläerna PNOZsigma och uppfyller kraven för införande av SLS-tillämpningar, som krävs enligt lagstiftningen i USA. PNOZ s60 övervakar spänningsfritt kopplade 1- respektive 3-fasnät med neutralledare. Två tröskelvärden kan ställas in: 12 V eller 6 V (det senare är vanligt inom Food and Beverage). Säkerhetskretsen frigörs först när det konfigurerade tröskelvärdet underskrids.

Med en manöverspänning på 24–48/110–240 V AC/DC kan den säkra spänningsövervakningsenheten PNOZ s60 användas mycket flexibelt inom många olika områden. Den utökade diagnostiken med LED-lampor höjer produktiviteten, eftersom operatörerna enkelt kan göra diagnoser och får stöd vid felsökningen. Den kompakta konstruktionen på 90 mm sparar plats och ger en kostnadseffektiv installation i kopplingsskåpet.

Den säkra spänningsvakten PNOZ s60 övervakar spänningsfritt tillstånd hos maskiner och anläggningar enligt UL6420.
Den säkra spänningsvakten PNOZ s60 övervakar spänningsfritt tillstånd hos maskiner och anläggningar enligt UL6420.

Den säkra spänningsvakten PNOZ s60 övervakar spänningsfritt tillstånd hos maskiner och anläggningar enligt UL6420.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: