Ostfildern, 13 mars 2019

”Security” i korthet: nytt whitepaper från Pilz

I nya strategier för säkerheten hos maskiner och anläggningar måste man ta hänsyn till både security (IT-säkerhet) och safety (maskinsäkerhet). I vårt whitepaper ”Security” visar Pilz bra tillvägagångssätt för detta.

En säker drift i Smart Factory kan bara garanteras när överföringen av data sker på ett tillförlitligt sätt. I dessa fall får inte säkerhetsåtgärderna innebära att maskinernas och anläggningarnas produktivitet begränsas. För det krävs ett enhetligt tillvägagångssätt inom safety & security.
I vårt whitepaper ”Security” har Pilz experter sammanställt huvudkoncepten för security och lösningsförslag som du kan använda i praktiken. 

Med hjälp av detta kan exempelvis maskintillverkare, anläggningsplanerare, installatörer och underhållstekniker se vilken roll deras produkter eller tjänster har för kundernas security-strategier och vad som måste beaktas.

Här finns vårt whitepaper att ladda ned kostnadsfritt

Pilz whitepaper ”Security” hjälper dig att förstå huvudkoncepten för security och implementera lösningsförslag i praktiken.
Pilz whitepaper ”Security” hjälper dig att förstå huvudkoncepten för security och implementera lösningsförslag i praktiken.

Pilz whitepaper ”Security” hjälper dig att förstå huvudkoncepten för security och implementera lösningsförslag i praktiken.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: