Sverige | svenska

Ostfildern, 19 mars 2019

Maskinsäkerhet: Pilz utökar det internationella tjänsteutbudet – trevlig resa! Överensstämmelse i USA för maskiner

Pilz utökar sitt internationella tjänsteutbud inom området maskinsäkerhet: Globalt fortsätter Pilz stötta företag som exporterar maskiner till USA och tar dem i drift där med den nödvändiga bedömningen av överensstämmelse. Då kan tillverkare och operatörer säkerställa att deras maskiner och anläggningar uppfyller de krav på maskinsäkerhet som gäller i USA.

Maskiner som ska exporteras till och tas i drift i USA måste uppfylla komplexa krav som kan variera mellan olika delstater och områden. Pilz erbjuder nu ett tjänstepaket för bedömningen av överensstämmelse för maskiner på den amerikanska marknaden som motsvarar dessa krav. Det speciella: Pilz kunder över hela världen får därmed en ”egen” kontaktperson på respektive Pilz dotterbolag i hemlandet. Den lokala kontaktpersonen tar ett övergripande helhetsgrepp över projektet och tar till vara på den kunskap som de duktiga Pilz-experterna i USA besitter.

Helhetslösning från ett och samma ställe
Konkret innebär det att Pilz tar fram alla nödvändiga underlag som krävs av lokala myndigheter för certifieringen av din maskin. Experterna från Pilz ger rådgivning redan i maskinens konstruktionsfas genom att bedöma designen utifrån de särskilda elkrav som gäller i USA. Därefter utför Pilz alla nödvändiga åtgärder som krävs för överensstämmelse i USA, från riskbedömning till LoTo-system (för skydd från farlig energi) och valideringsrapport – om så önskas med avstämningar med de lokala myndigheterna.

Komplexa krav i USA
I USA finns det en blandning av produktstandarder, brandsäkerhetsföreskrifter (”Fire Codes”) samt elektriska direktiv och nationella lagar som ska garantera maskinsäkerheten. Detta gäller såväl nya som begagnade, modifierade eller utökade maskiner.

Den som säljer maskiner i USA som tillverkare bör redan under designfasen sträva efter att uppfylla alla krav för att underlätta drifttillståndsprocessen när maskinen väl är på plats. Operatörer av maskiner i USA är dessutom förpliktigade att vidta motsvarande förebyggande åtgärder på arbetsplatsen för att säkra arbetet på maskinerna. Bland annat måste ett LoTo-system upprättas för att hantera farlig energi på ett säkert sätt, eller motsvarande utbildningsåtgärder vidtas.

Internationellt ”pass” för maskiner över hela världen
Även om skyddsmålet ”säker arbetsplats” ska vara samma över hela världen gäller idag olika krav och lagar för maskiners och anläggningars säkerhet beroende vilken på region det gäller, och delvis även vilket land. En maskin som uppfyller riktlinjer och standarder i ett land behöver inte nödvändigtvis uppfylla föreskrifterna i ett annat land. Exportörer ställs därför inför komplexa frågor beträffande överensstämmelse och lagstiftning när de ska föra in maskiner. Operatörer, exempelvis multinationella företag, står å andra sidan inför uppgiften att uppfylla de lagstadgade kraven i respektive land.
Med ett team på över 300 experter på 42 dotterbolag hjälper Pilz tillverkare, exportörer och operatörer, som exporterar maskiner till olika länder och tar dem i drift där, med bedömningen av överensstämmelse. Genom att utfärda ”pass för maskiner” gör Pilz det lättare för företag att få tillgång till internationella marknader.

Pilz erbjuder ett tjänstepaket för bedömningen av överensstämmelse för maskiner på den amerikanska marknaden.
Pilz erbjuder ett tjänstepaket för bedömningen av överensstämmelse för maskiner på den amerikanska marknaden. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Pilz erbjuder ett tjänstepaket för bedömningen av överensstämmelse för maskiner på den amerikanska marknaden. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: