Sverige | svenska

Ostfildern, 26 nov. 2018

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti från Pilz med tillämpningssimulering – nu kan konfigurationen även simuleras offline!

Från version 10.9 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan PNOZmulti-projekt med konfigurerbara ministyrningar även simuleras offline utan att använda någon maskinvara. Pilz erbjuder ett mycket smidigt hjälpmedel för att upptäcka, analysera och åtgärda fel på ett tidigt stadium.

Från och med programvaruversion 10.9 av PNOZmulti Configurator finns funktionen ”Simulation” för att testa det konfigurerade användarprogrammet för säker övervakning av maskiner och anläggningen redan före idrifttagningen. Funktionen ”Simulation” gör det möjligt att spara pengar under projekteringen.

Säkert och överskådligt från start
Med hjälp av simuleringen kan användaren se till att säkerhetsstyrningarna fungerar felfritt redan innan driftstart och verifiera att programlogiken fungerar korrekt. Pilz tillämpningssimulering hjälper till att göra användarprogrammet överskådligt vid hanteringen, trots växande maskinstorlek och ökad automationsgrad på maskinerna.
Detta är framför allt en fördel på maskiner med komplicerade skyddsanordningar och tätt samspel mellan människa och maskin, där omfattande och svårutformade säkerhetsmekanismer ska skydda användaren.

Lägre risker för både människa och maskin
Enkla logikelement, räknare och driftsätt som t.ex. kontinuerlig drift beräknas automatiskt i det första steget. Dessutom kan du simulera hela tillämpningen genom att försätta element som inte simuleras i rätt tillstånd med tvingade utgångar (fast signaltillstånd). Då slipper du dessutom definiera alla utgångar. Simuleringen minskar installationskostnaderna och riskerna för både människa och maskin.
Med PNOZmulti Configurator från Pilz kan användarna projektera, konfigurera, dokumentera eller driftsätta. Enkla diagnos- och visualiseringsmöjligheter minskar stilleståndstiderna för maskinen och anläggningen.

Mer information om användarprogramvara hittar du här.

För den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti från Pilz finns en ny tillämpningssimulering tillgänglig från version 10.9. Så kan användarna testa det konfigurerade användarprogrammet redan före idrifttagningen och spara både tid och pengar under projekteringen.
För den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti från Pilz finns en ny tillämpningssimulering tillgänglig från version 10.9. Så kan användarna testa det konfigurerade användarprogrammet redan före idrifttagningen och spara både tid och pengar under projekteringen.

För den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti från Pilz finns en ny tillämpningssimulering tillgänglig från version 10.9. Så kan användarna testa det konfigurerade användarprogrammet redan före idrifttagningen och spara både tid och pengar under projekteringen.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: