Sverige | svenska

Ostfildern, 15 jan. 2019

Ny kvalifikation som ”CECE – Certified Expert in CE Marking” – CE-märkning på högsta nivå

Pilz kompletterar sitt internationella kursutbud med ytterligare en TÜV-certifierad kvalificering: Den nya fortbildningen för att bli ”CECE – Certified Expert in CE Marking” ger expertkunskap om alla nödvändiga steg på vägen till CE-märkning.

Alla maskiner som släpps ut på marknaden i EES första gången efter 1 januari 1995 omfattas av maskindirektivet (aktuell gällande version 2006/42/EG) och måste därmed vara CE-märkta – oavsett var de tillverkas. Bedömningen av överensstämmelse som måste göras förutsätter ingående kunskaper om de olika stegen som måste genomgås.

Allt du behöver kunna, om alla maskiner
Genom kvalifikationen”CECE – Certified Expert in CE Marking” får du lära dig allt som krävs för att utföra CE-märkningen av nya, befintliga och ändrade maskiner enligt gällande lagstiftning och standarder. Utbildningen riktar sig med andra ord framför allt till maskintillverkare, importörer och integratörer samt personer på operatörssidan som är delaktiga i CE-processen.
Utbildningen täcker hela CE-märkningsprocessen för alla slags maskiner – med hjälp av en virtuell maskinmodell förtydligas alla steg från riskbedömningen tills att CE-märket sätts fast. Deltagarna får ta del av kursledarens mångåriga praktiska erfarenhet och kan genast omsätta sitt nya kunnande i praktiken tack vare de detaljerade användningsexemplen och de workshoppar med praktiska övningar som ingår i kursen.

Internationellt erkänd
Kvalifikationen gäller internationellt. Det innebär att Pilz dotterbolag kan utbilda deltagare världen över på en enhetlig nivå på de lokala språken.
Efter avslutad kurs gör deltagarna ett prov med flervalsfrågor. Efter ett godkänt slutprov får deltagarna det internationellt erkända
TÜV NORD-certifikatet som ”CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Sätt företagsstandarder
Kvalifikationen är inte bara meningsfull för enskilda personer: Företag som arbetar internationellt kan anta kvalifikationen som intern standard. Det ger en enhetlig nivå på alla anläggningar vad gäller CE-märkningsprocessen, med hänsyn till gällande standarder och direktiv.

Fortbildningen för att bli ”CECE – Certified Expert in CE Marking” ger deltagarna den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning.
Fortbildningen för att bli ”CECE – Certified Expert in CE Marking” ger deltagarna den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning.

Fortbildningen för att bli ”CECE – Certified Expert in CE Marking” ger deltagarna den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: