Ostfildern, 1 aug. 2018

Redo för den digitala järnvägsåldern – Innotrans 2018: Pilz visar upp järnvägslösningar för Industri 4.0

På Innotrans 2018 från 18 till 21 september 2018 visar automationsföretaget Pilz sitt omfattande sortiment av lösningar för digitalisering av tåg och järnväg. Genom styrningslösningar med automationssystemet PSS 4000-R erbjuder Pilz kompletta lösningar ner till färdigkopplade kopplingsskåp. Inom ramen för InnoTrans Convention presenterar Pilz den 21 september ”Innovationsvägar 4.0 – VDB-framtidsverkstad” på dialogforumet med idéer kring temat ”Industri 4.0 – Järnväg 4.0: Chanser för medelstora företag”.

Lösningar från Pilz kan användas i tillämpningar upp till högsta säkerhetsintegritetssteg SIL 4. De uppfyller kraven i gällande standarder enligt CENELEC och har stöd för det öppna RaSTA-protokollet.

Industriell automationsteknik för järnväg
Pilz satsar på öppen och beprövad automationsteknik för modernisering och utbyggnad av järnvägsinfrastruktur. På Innotrans visar Pilz med hjälp av modeller hur järnvägsövergångar och växlar kan styras automatiskt med automationssystemet PSS 4000-R. Vid järnvägsövergångarna övervakar PSS 4000-R bommarnas funktion, ändlägen och utrymmet mellan bommarna. Vid växlarna övervakas ändlägen, låsning och signaler.

Systemet består av universellt användbara och beprövade styrningar som står emot elektromagnetiska störningar, extrema temperaturer och mekaniska belastningar. Dessutom erbjuds programverktyg för planering och drift: I Berlin presenterar Pilz programvaruplattformen PAS4000 för att skapa, konfigurera och parametrera projekt, samt den webbaserade visualiseringslösningen PASvisu för anläggningsdrift, övervakning, analys och underhåll i ett enda paket – även på distans. På så sätt går användarens projekt snabbare från projektering till Runtime, och även vid underhåll. Fördel: Störningar och fel upptäcks och lokaliseras snabbt.

Sammankopplat men ändå skyddat
På vägen mot Järnväg 4.0 är sammankoppling och säkerhet viktiga områden. På Innotrans visar vi upp en övervakningslösning som består av automationssystemet PSS 4000-R, visualiseringsprogrammet PASvisu och IIoT-gatewayen Revolution Pi. IIoT-gatewayen skickar data till styrningarna om t.ex. vibrationer, temperatur, strömförbrukning och tider till operatörens molnserver. Operatören får oavsett plats tillgång till dessa data och kan på så sätt fastställa exempelvis när nästa underhåll måste utföras.

Pilz SecurityBridge ger Pilz styrningar det skydd som behövs mot manipulation och obehörig åtkomst. Till skillnad mot generiska brandväggar måste SecurityBridge inte konfigureras utan tas enkelt i drift enligt plug and play-principen.

Sensorer med många möjligheter
För säkert reglerad åtkomst till riskzoner och -områden samt tillträdesskydd krävs säker sensorteknik. På Innotrans visar Pilz upp olika typer av sensorteknik med hjälp av en skyddsgrindsmodell: Till dessa hör säkerhetsbrytare och kompletta skyddsgrindssystem för lägesövervakning och avskiljande skyddsanordningar. Optiska och taktila sensorer som ljusstråleskydd, kamerasystem eller dynamiska trampmattor lämpar sig för övervakning av ytor eller rum och ger på så sätt otaliga användningsområden, inte bara i verkstäder, utan även på och i närheten av tåg.

”Pilz är partnern för standardiserade, säkra industrikomponenter och -system för järnvägsteknik. Modulär hårdvara och enkel programmering gör våra lösningar mycket flexibla. Därför använder järnvägskunder över hela världen våra komponenter och system i många olika tillämpningar. Vi erbjuder våra kundorienterade lösningar för järnvägsbranschen i över 50 länder,” förklarar Susanne Kunschert, delägare av Pilz.

På Innotrans 2018 hittar du Pilz i hall 6.2, monter 214.
Läs mer om mässan på: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Automationssystemet PSS 4000-R används över hela Europa för att säkra järnvägsövergångar med eller utan bommar och hantera styr- och säkerhetsfunktioner.
Automationssystemet PSS 4000-R används över hela Europa för att säkra järnvägsövergångar med eller utan bommar och hantera styr- och säkerhetsfunktioner.

Automationssystemet PSS 4000-R används över hela Europa för att säkra järnvägsövergångar med eller utan bommar och hantera styr- och säkerhetsfunktioner.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: