Ostfildern, 29 maj 2018

Mer effektivitet och högre säkerhet för pressar! - Pilz utökar de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 med den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT

En säker övervakning av mekaniska pressar säkerställs med den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz. Så kan pressäkerhetsventiler och andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt, aktiveras enkelt och säkert. Driften av mekaniska pressar blir inte bara säkrare, utan kan också hanteras på ett betydligt mer produktivt sätt.

Den nya tvåpoliga modulen hjälper användare som fokuserar på effektiviteten för sina pressar.

En modul för alla säkerhetsfunktioner
Många funktioner – en lösning: Den nya tvåpoliga halvledarmodulen har två säkerhetsutgångar med halvledarteknik, som används för aktivering av pressäkerhetsventiler eller andra ställdon som måste styras på ett tvåpoligt sätt. Den nya modulens åtta ingångar kan konfigureras med enskilda filtertider för att möjliggöra en störningsfri drift med olika ingångssignaler. Beroende på tillämpning uppnås PL e enligt EN ISO 13849-1 eller SIL CL 3 enligt IEC 62061. I kombination med en av PNOZmulti-2-basmodulerna kan du med hjälp av den nya halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT säkert övervaka säkerhetsfunktionerna för en hel press.

Många olika komponenter för pressar
Med de certifierade presskomponenterna i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator blir användningen enkel och kostnadseffektiv. Konfigurationen av driftsätt som inställningsdrift, automatisk drift och enkelslag, övervakning av ett mekaniskt programverk eller av beröringsfria skyddsanordningar är möjligt, precis som driftvaktskontroll för övervakning av mekanisk kraftöverföring på axelbrott, aktiveringen av pressäkerhetsventilen och slagutlösning med tvåhandsmanöverdon. Korta utvecklingstider för planering och projektering hjälper till att spara tid och pengar.

Allt i takt, även vid komplexare tillämpningar
För varje expansionsmodul konfigureras ett självständigt modulprogram, mIQ, med finkorniga modulspecifika inställningar och 256 ytterligare anslutningslinjer i programverktyget. Användarprogrammet består då av ett huvudprogram och ett eller flera modulprogram. Konfigurationen av presselement sker direkt i modulprogrammet. Programbehandlingen körs sedan distribuerat i modulen, vilket förkortar cykeltiden med ca 3 ms.
Utgångsaktiveringen är mycket snabb, och reaktionstider < 8 ms är möjliga. Därför kan pressarna stängas av snabbare, vilket höjer säkerheten för operatörerna.

Mer information om expansionsmodulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 hanterar säkerheten för hela pressen.
Den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 hanterar säkerheten för hela pressen.

Den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 hanterar säkerheten för hela pressen.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: