Ostfildern, 9 apr. 2018

Nya produkter och varianter för det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz – skyddsgrindssensorn PSENmlock med seriekoppling, knappenheten PITgatebox och nödöppning – systematiskt skydd, specifikt för varje grind!

Det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz ger individuella skyddsgrindslösningar som är perfekt anpassade för kraven i de mest skilda tillämpningar. Användarna kan dra nytta av kostnadseffektiv seriekoppling, snabb diagnostik, ytterligare manöver- och knappanordningar samt nödöppning som tillval. Beroende på applikationen kan lösningen kombineras med olika komponenter. Så får användarna en individuell, optimalt anpassad skyddsgrindslösning för just sina applikationer. Nyheter i skyddsgrindssystemet är skyddsgrindssensorerna PSENmlock med seriekoppling och knappenheten PITgatebox.

Kärnan i det modulära skyddsgrindssystemet är skyddsgrindssensorerna PSENslock och PSENmlock. Den förstnämnda erbjuder säker lägesövervakning med processlåsning i ett enda system, och PSENmlock används för säker skyddsgrindsövervakning och låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin.

Världsnyhet: Intelligent skyddssensor med separat styrning
För skyddsgrindssensorn PSENmlock för säker förregling och säker låsning erbjuds nu för skyddsgrindssystemen även varianten ”PSENmlock med seriekoppling”. Med den kan du tillsammans med diagnoslösningen Safety Device Diagnostics (SDD) från Pilz styra enskilda brytare eller grindar separat – helt i Industri 4.0:s anda! Du slipper kostsam kabeldragningen i kopplingsskåpet. Därmed erbjuder skyddsgrindslösningen inte bara ekonomisk seriekoppling utan även hög tillgänglighet tack vare den omfattande diagnostiken. Därmed kan stilleståndstiderna minskas avsevärt.

Nytt tillval i paketet: Flexibel nödöppning
Som tillval för skyddsgrindssensorerna PSENmlock finns nu en nödöppning i två utföranden, som kan kombineras med alla varianter av skyddsgrindssensorerna: PSENml escape release ansluts till basmodulen med en stång, medan PSENml escape release cordset monteras på PSENmlock via en draglina. Det senare alternativet gör att nödöppningen kan monteras separat från skyddsgrindssystemet. Den är smidig att installera och underhålla eftersom draglinan inte måste vara spänd. Båda utförandena av tillvalet nödöppning garanterar därmed maximal säkerhet.

Ny knappenhet för enkel hantering
Den nya knappenheten PITgatebox för enkel hantering och styrning av skyddsgrindssensorer är en del av och kompletterar skyddsgrindssystemet. Med knappenheten kan du styra maskinen eller anläggningen med kommandon som aktivera, stoppa eller kvittera. Med den smala utformningen kan den robusta manöverenheten monteras snabbt och enkelt på vanliga aluminiumprofiler. PITgatebox finns i olika varianter och står emot chocker, vibrationer och kollisioner tack vare ett robust hölje i tryckgjuten tenn. Det smala höljet sparar plats vid installationen. De förkonfigurerade varianterna med olika kombinationer av tryckknappar, nyckelbrytare och nödstoppsknappar ger dig maximal flexibilitet för just din tillämpning.

Modulärt skyddsgrindssystem för alla tillämpningsområden
Paketet för skyddsgrindssystem innehåller förutom de båda skyddsgrindssensorerna även diverse tillbehör, som olika nödöppningar och typer av grindhandtag för sväng- eller skjutgrindar. En knappenhet som kan användas med båda skyddsgrindssensorerna kompletterar systemet. Tillsammans med diagnostiklösningen Safety Device Diagnostics (SDD) och kombinerat med styrtekniken från Pilz får du ekonomisk helhetslösning för skyddsgrindsområdet.

Pilz ställer ut i hall 9, monter D 17.

Här finns mer information om vårt mässdeltagande

Mer information om modulära skyddsgrindssystem hittar du här

I serien PSENmlock med skyddsgrindssystem för säker förregling och säker låsning, erbjuds nu även en variant för seriekoppling.

I serien PSENmlock med skyddsgrindssystem för säker förregling och säker låsning, erbjuds nu även en variant för seriekoppling.

I serien PSENmlock med skyddsgrindssystem för säker förregling och säker låsning, erbjuds nu även en variant för seriekoppling.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: