Sverige | svenska

Ostfildern, 6 mars 2018

Pilz på Hannovermässan 2018 i hall 9, monter D17 – Modulärt för framtidens fabrik

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz innovativa automationslösningar för fabriken på Hannovermässan 23–27 april 2018. I centrum på årets mässpresentation står temat ”modulära skyddsgrindssystem”. I samband med detta presenterar Pilz sin nya variant av det Industri 4.0-kompatibla skyddsgrindssystemet PSENmlock. Därutöver visar automationsexperten upp nyheter från styr- och driftteknik. Dessutom fokuserar Pilz även på säker människa-robot-interaktion.

Med det ”modulära skyddsgrindssystemet” kan du skapa individuella skyddsgrindslösningar just din tillämpning. Systemet består av olika komponenter som kan kombineras flexibelt efter kraven som ställs. I centrum står skyddsgrindssensorerna PSENslock och PSENmlock.

Skyddsgrindslösning 4.0
Den nya varianten av det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock med seriekoppling möjliggör en kostnadseffektiv installation tack vare reducerad kabeldragning. Som tillval finns en nödöppning finns i två utföranden. Skyddsgrindslösningen kompletteras av Safety Device Diagnostics (SDD) för omfattande diagnostik. Med SDD kan låsningen av enskilda sensorer i kedjan för första gången styras målinriktat, helt i linje med det modulbaserade tankesättet enligt Industri 4.0. I Pilz monter får mässbesökarna uppleva hur skyddsgrindssystemet PSENmlock används.

Ytterligare en nyhet i lösningspaketet som vi tar med till Hannover: knappenheten PITgatebox för enkel användning och styrning av skyddsgrindssystem. Med den kan du styra maskinen eller anläggningen med kommandon som aktivera, stoppa eller kvittera. De förkonfigurerade varianterna med olika kombinationer av tryckknappar, nyckelbrytare och nödstoppsknappar ger dig maximal flexibilitet för just din tillämpning. Tillsammans med de säkra skyddsgrindssystemen PSENmlock och PSENslock utgör PITgatebox en verkligt individuell och modulär skyddsgrindslösning från ett enda ställe.

Databryggor för den sammankopplade fabriken: Safe och Secure
Vid sidan av modulariseringen måste säkerheten garantera både skyddet och säkerställa tillgängligheten i den smarta fabriken. I Hannover presenterar Pilz sin fullständiga process för Safety & Security. Nytt: Maskinvarulösningen Pilz SecurityBridge, som fungerar som en brandvägg. Så erbjuder Pilz ett aktivt skydd för de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000 mot nätverksbaserade attacker och obehörig åtkomst.
Användarna får förutom Security även bättre tillgänglighet för anläggningen, eftersom endast nödvändiga data (auktoriserad konfiguration och processdata) överförs.

Fler funktioner i produktserien PNOZmulti 2
Pilz ställer ut två nya moduler för de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 på Hannovermässan: En modul för säker övervakning av processtillämpningar och en för säker övervakning av processvärden.
För säker övervakning av mekaniska pressar har Pilz tagit med den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT till mässmontern. En fördel är att du kan konfigurera ett självständigt modulprogram (mIQ) som kan användas lokalt i pressmodulen, med betydligt kortare cykeltider. På så sätt får du mycket korta reaktionstider.

Dessutom utökas produktserien för säkra ministyrningar med den analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI. En världsnyhet: Underlättad användning av aritmetiska funktioner, som beräkning av medelvärden eller differentialtryck vid konfigurationen av analoga värden. Detta möjliggör en tydligare diagnostik.
Modulen används för säker övervakning av processvärden och registrerar samt övervakar anpassade processer som tryck, temperatur, nivå eller linhastighet eller -belastning upp till PL e resp. SIL CL 3.

Hantera driftenergi
En nyhet inom drivning från automationsföretaget i Ostfildern är energilagraren PMCenergy SD. Vid användning tillsammans med servoförstärkaren PMCprotego D eller PMCtendo DD5 från Pilz sparar du energi. Energilagraren fångar upp befintlig bromsenergi och lagrar den – utan att påverka elnätet. Eftersom servoförstärkarens mellankretsar enkelt kan kopplas ihop räcker det med en energilagrare per axelgrupp. Det finns även ytterligare moduler för energilagraren PMCenergy SD som gör lagringsvolymerna enkelt kan utökas. På så sätt får användaren en ekonomisk och flexibel lösning även för omfattande maskiner och anläggningar.

Säker robotteknik in action
Robotar som kan räcka föremål till människor på ett säkert sätt ansågs fram tills nyligen som en omöjlighet. I Hannover visar Pilz inte bara hur säker robot-människa interaktion (MRI) fungerar, utan förklarar även vilka steg som krävs för CE-märkning av robottillämpningar. I samband med detta presenterar Pilz hela sitt tjänsteutbud för MRI.

Pilz dotterbolag i Mexiko
Pilz finns på plats världen över med 40 dotterbolag, även i Hannovermässans partnerland för året – Mexiko. Sedan 1999 har Pilz ett dotterbolag i Tlalnepantla i Mexiko City. Där står tjänster i fokus för verksamheten. Namnkunniga kunder från olika branscher, bland annat fordons- livsmedels-, hälso- och hygienbranschen, med även läkemedels-, pappers- och metallindustrin litar på Pilz erfarenhet och kunnighet.
”Mexiko är attraktivt för tyska företag och investerare. Vårt fokus här ligger på helhetslösningar för uppgradering av maskiner och pressar,” förklarar Samuel Cruz, vd för Pilz de México sedan 2015.

Pilz finns i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du här

Framtidens modulära fabrik: På Hannovermässan visar Pilz upp innovativa automationslösningar för låsning av skyddsgrindar, bland annat säkra skyddsgrindssystem och sensorer.
Framtidens modulära fabrik: På Hannovermässan visar Pilz upp innovativa automationslösningar för låsning av skyddsgrindar, bland annat säkra skyddsgrindssystem och sensorer.

Framtidens modulära fabrik: På Hannovermässan visar Pilz upp innovativa automationslösningar för låsning av skyddsgrindar, bland annat säkra skyddsgrindssystem och sensorer.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: