Sverige | svenska

Ostfildern, 23 nov. 2017

PSS67 PLC: Världens första PLC-styrning för säkerhet och automation med skyddsklass IP 67 – automation utanför kopplingsskåpet

Med PSS67 PLC lanserar automationsföretaget Pilz den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. PSS67 PLC kan monteras utanför kopplingsskåpet, direkt på maskinen. På så sätt sparar användarna plats, reducerar kabeldragningen och får mer flexibilitet vid utformningen av distribuerade styrningsarkitekturer.

I stora fördelade anläggningar och maskinlinjer efterfrågas allt oftare flexibla, distribuerade automationslösningar. Pilz utökar därför sitt lösningsutbud med en PLC-styrning: PSS67 PLC från Pilz är den första PLC-styrningen med skyddsklass IP67 för säkerhet och automation. Tack vare den inkapslade modulelektroniken är den här styrningen mekaniskt mycket robust: den är skyddad mot både damm, tål en viss mängd vatten och kan användas i temperaturer från -30 °C till +60 °C.

Automation med korta avstånd
PSS67 PLC har tagits fram för industriautomation utanför kopplingsskåpet. Styrningen kan monteras där den behövs. Detta minskar kabeldragningsbehovet jämfört med system med kopplingsskåp och ökar flexibiliteten vid utformningen av modulära anläggningsarkitekturer.

Säkerhet och automation i ett system
Som säker PLC-styrningar lämpar sig PSS67 PLC för tillämpningar upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.
PSS67 PLC är en del av automationssystemet PSS 4000. Den är fullständigt kompatibel med de andra styrningarna i systemet och lätt att integrera i befintliga arkitekturer. För programmeringen används den beprövade projekteringsprogramvaran PAS4000 med programmeringsspråk enligt IEC 61131-3 och PASmulti-editorn. PSS67 PLC har 16 säkra digitala ingångar för direkt anslutning av sensorer och kan kombineras med kompaktmodulen PSS67 I/O från Pilz, som överför signaler från fältet.
Hela enhetens konfiguration kan lagras på ett skyddat, inbyggt microSD-kort. Det underlättar modulbyten eftersom endast microSD-kortet behöver flyttas till den nya modulen. Någon ny konfigurering behöver inte utföras.

SPS IPC Drives 2017: Pilz ställer ut i hall 9, monter 370.

PSS67 PLC från Pilz är den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. Därmed är den särskilt lämplig för automationsuppgifter i fördelade anläggningar.
PSS67 PLC från Pilz är den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. Därmed är den särskilt lämplig för automationsuppgifter i fördelade anläggningar.

PSS67 PLC från Pilz är den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. Därmed är den särskilt lämplig för automationsuppgifter i fördelade anläggningar.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: