Sverige | svenska

Ostfildern, 13 nov. 2017

Konfigurerbara, säkra ministyrningar PNOZmulti 2 med nya Motion Monitoring-övervakningsfunktioner – Grand SLA-M och SAR-M för driften

Nu finns två nya säkerhetsfunktioner för driftövervakningen i Motion Monitoring-modulerna PNOZ m EF 1MM och 2MM för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2: för säker begränsad acceleration SLA-M (Safely Limited Acceleration) och säkert accelerationsområde SAR-M (Safe Acceleration Range). De nya Motion Monitoring-funktionerna är tillgängliga från programversion 10.6 av PNOZmulti Configurator. De ökar säkerheten och produktiviteten för maskiner och anläggningar.

Riskfri acceleration
Motion Monitoring-expansionsmodulerna erbjuder säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 för säker rörelseövervakning.
SLA-M-funktionen övervakar driftens maximala acceleration och förhindrar att motorn överskrider den angivna accelerationsbegränsningen. SAR-M-funktionen kontrollerar att den säkra övervakade accelerationen håller sig inom de angivna gränsvärdena. Så kan axeltillämpningar för t.ex. handling- eller spindelaxlar övervakas säkert i alla branscher – däribland även vindkraft.

En programvara som rör sig
För PNOZmulti 2 konfigureras alla säkerhetsfunktioner via programverktyget PNOZmulti Configurator. I programverktyget kan du enkelt ange gränsvärden och gränsområden. För Motion Monitoring-modulen konfigureras ett självständigt modulprogram, mIQ, som sedan körs lokalt på modulen. Då kan en finkornig konfigurering göras av flera övervakningsområden. Och med ytterligare 256 anslutningslinjer kan ett större användningsprogram användas. Dessutom säkerställer modulprogrammet även säker fördröjd avstängning vid fel på basmodulen. Så garanterar modulprogrammet en högre flexibilitet och en avsevärt reducerad reaktionstid.

Stort antal säkerhetsfunktioner
Den säkra begränsade accelerationen och det säkra accelerationsområdet kompletterar de befintliga säkerhetsfunktionerna Säkert stopp 1(SS1), Säkert stopp 2 (SS2), Säkert hastighetsområde (SSR), Säker hastighetsövervakning (SSM) samt Säker rörelseriktning (SDI) och Säkert driftstopp (SOS). Dessa funktioner är tillgängliga från maskinvaruversion 2.2 och garanterar hög tillgänglighet för driftapplikationen.

Olika moduler för olika uppgifter
Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM kan övervaka en axel. PNOZ m EF 2MM övervakar två axlar. Modulerna rapporterar statusen för de övervakade värdena till basmodulen. Värdena kan vidarebefordras till en överordnad styrning via en fältbussmodul. Expansionsmodulen uppfyller kraven enligt EN IEC 61508 upp till SIL 3 och EN ISO 13849-1 upp till PL e. Så kan farliga rörelser övervakas både smidigt och säkert.

Mer information om produkten finns på www.pilz.com, webbkod: web150385

På SPS IPC Drives hittar du Pilz i hall 9, monter 370. Mer information finns på: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

För Motion Monitoring-modulerna PNOZ m EF 1MM och 2MM för de konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 finns två nya säkerhetsfunktioner för driftövervakningen.
För Motion Monitoring-modulerna PNOZ m EF 1MM och 2MM för de konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 finns två nya säkerhetsfunktioner för driftövervakningen.

För Motion Monitoring-modulerna PNOZ m EF 1MM och 2MM för de konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 finns två nya säkerhetsfunktioner för driftövervakningen.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: