Sverige | svenska

Ostfildern, 2 nov. 2017

Nu kan de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 kommunicera via SafetyNET p genom säker anslutning i systemet

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz kan genast anslutas via säkert realtids-Ethernet SafetyNET p. Upp till16 basmoduler kan anslutas via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET. På så sätt får du en säker anslutning och dataöverföring mellan ministyrningarna. Nätverket konfigurerar du med verktyget PNOZmulti Network Editor. Projekten kan konfigureras enkelt. Dessutom kan även PNOZmulti- und PNOZmulti Mini-system kopplas till nätverket via Multi-Link-moduler.

Upp till 16 PNOZmulti 2-system kan omsättas i en linjetopologi. Ett tydligt strukturerat datagränssnitt där ingångarna är konfigurerade med 128 bit och utgångarna med 32 bit utmärker en snabb dataanslutning. Anslutningen möjliggör utbyte av 32-bit-data via ett RTFL-gränssnitt. Detta gör att cykeltiderna i applikationen är korta och att modulära anläggningar kan anslutas enkelt och säkert.

Moduler för alla system och storlekar
För basmodulerna PNOZ m B0 och PNOZ m B1 i ministyrningen PNOZmulti 2 får endast en säker expansionsmodul PNOZ m EF SafetyNET användas för kommunikationen. Basmodulerna kan kombineras fritt.
Användaren behöver därför färre gränssnittsmoduler och strukturen blir översiktlig. Även stora anläggningar kan utformas snabbt och enkelt.
Tack vare expansionsmoduler med Multi-Link kan du dessutom ansluta basmodulerna PNOZmulti och PNOZmulti Mini till nätverket via basmodulerna i ministyrningarna PNOZmulti 2. Befintliga anläggningsdelar kan snabbt utökas med ett SafetyNET-nätverk.

Ha koll på projektkommunikationen
Med hjälp av verktyget PNOZmulti Network Editor, som kan startas direkt i PNOZmulti Configurator, kan alla uppgifter enkelt kopplas ihop: Det är möjligt att konfigurera ett SafetyNET p-nätverk och att koppla ihop projekt. Efter uppladdningen till PNOZmulti-systemet är SafetyNET p-nätverket redo att användas och skyddar maskiner och anläggningar till säkerhetsnivå PL e/SIL CL 3.

Mer information om produkten finns i e-butiken under PNOZmulti-2-kommunikationsmoduler

Pilz finns i hall 9, monter 370. Mer information hittar du på: www.pilz.com/sps-ipc-drives

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 har nu säker kommunikation av data via SafetyNET p via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET.
De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 har nu säker kommunikation av data via SafetyNET p via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET.

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 har nu säker kommunikation av data via SafetyNET p via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: