Sverige | svenska

Ostfildern, 10 juli 2017

Ny version av den webbaserade visualiseringslösningen PASvisu – perfekt kombination av styrning och visualisering

Pilz utökar sin webbaserade visualiseringslösning PASvisu: ytterligare en nyhet utöver larmhanteringen är OPC UA-gränssnitten för att ansluta ministyrningar. Den som använder de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti kan nu dessutom ansluta direkt med PASvisu. Du får tillgång till samtliga funktioner i styrningsprogramvaran, inklusive diagnosmöjligheter, vid visualiseringen.

Med sin visualiseringslösning PASvisu satsar Pilz på en mycket nära koppling mellan styrning och visualisering. Ju starkare förankrat verktyget är i maskinen eller anläggningen desto mer information kan systemet ge användaren och själv ta emot. Det ger fördelar i projekteringen, driften och underhållet: Både felkällor och tidsåtgången reduceras.

Öppen för alla system – och för styrningar från Pilz
Tack vare OPC UA-gränssnittet kan PASvisu anslutas till alla vanliga styrningar på marknaden. Alla variabler i styrningen kan därmed överföras automatiskt till PASvisu. Ännu lättare och effektivare blir det om du ansluter till styrningar från Pilz: Förutom PLC-styrningarna från Pilz kan PASvisu nu även anslutas direkt till de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. Du får tillgång till fler funktioner, till exempel överförs alla in- och utgångar från maskinvarukomponenterna som styrs av PNOZmulti. Tack vare direktanslutningen kan du dessutom använda den praktiska diagnosmöjligheten i PASvisu även för säkerhetsfunktioner. De snabba diagnoserna ger kortare stilleståndstider.

Ny larmfunktion
En annan nyhet i PASvisu är en funktion för larmhantering. Med den kan du skapa och kvittera larm samt exportera en lista över aktiva larm och ett protokoll över tidigare larm som csv-fil. Till visualiseringen finns en tile för den aktiva larmstatusen och en larmbanner. Och sist men inte minst finns det en filterfunktion i PASvisu-runtime och en onlinefunktion för att ändra språk på larmen.

Nu kan ministyrningarna PNOZmulti kopplas ihop direkt med visualiseringsprogramvaran PASvisu. Du får tillgång till samtliga funktioner i programvaran, inklusive diagnosmöjligheter.
Nu kan ministyrningarna PNOZmulti kopplas ihop direkt med visualiseringsprogramvaran PASvisu. Du får tillgång till samtliga funktioner i programvaran, inklusive diagnosmöjligheter.

Nu kan ministyrningarna PNOZmulti kopplas ihop direkt med visualiseringsprogramvaran PASvisu. Du får tillgång till samtliga funktioner i programvaran, inklusive diagnosmöjligheter.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: