Sverige | svenska

Ostfildern, 7 sep. 2017

Pilz hjälper till med den internationella bedömningen av överensstämmelse: Den säkra vägen till maskiner för Brasilien som uppfyller kraven i NR-12 – maskinsäkerhet: respass till Rio

Pilz utökar sitt tjänsteutbud för internationella bedömningar av överensstämmelse: Automationsföretaget hjälper nu sina kunder på vägen mot maskiner som uppfyller kraven i NR-12 och öppnar därmed dörren till den brasilianska marknaden för maskintillverkare och användare i hela världen. Tillverkare som säljer maskiner till Brasilien måste nämligen leverera dem i enlighet med den brasilianska regleringsstandarden (Norma Regulamentadora) NR-12. Operatörer som använder maskiner i Brasilien är enligt NR-12 skyldiga att vidta skyddsåtgärder för att skydda sina anställda.

Pilz erbjuder ett tjänstepaket i hela världen för bedömningen av överensstämmelse. I det första steget tar Pilz hand om den riskbedömning som krävs, fastställer sedan överensstämmelsen med Health & Safety-kraven i NR-12 och validerar maskinen hos tillverkaren. När alla nödvändiga dokument är översatta till portugisiska sköter Pilz hela processen fram till registreringen hos de brasilianska myndigheterna enligt NR-12. Automationsföretaget erbjuder även hjälp med idrifttagningen och den avslutande valideringen av maskinen på plats i Brasilien.

Lokal kunskap, global efterfrågan
Genom sina dotterbolag kan Pilz säkerställa överensstämmelsen med NR-12 på ett enhetligt sätt åt sina kunder med internationell verksamhet. Företaget erbjuder samma tjänst i hela världen med en lokal kontaktperson för kunden. Pilz experter i de enskilda länderna drar nytta av det omfattande know-how som kollegorna i Brasilien har: Som ”professional legalmente habilitado” är Pilz Brasilien officiellt ackrediterat och får tillhandahålla tjänster för användare och maskintillverkare som uppfyller kraven i NR-12.
”Pilz erbjuder och tillämpar gränsöverskridande lokal kunskap och arbetar med samma professionalitet och kvalitet över nationsgränserna”, betonar Renate Pilz, vd och delägare. ”Förutom CE-märkningen i Europa öppnar vi nu dörren till den brasilianska marknaden för kunder i hela världen.”

NR-12: Respass för maskiner
I Brasilien är det regleringsstandarderna NR som fastställer hur säkerheten på arbetsplatsen ska garanteras. Det finns totalt 34 stycken NR som reglerar säkerheten. NR-12, som gäller för maskiner och anläggningar, påminner till viss del om det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG, men omfattar även bland annat specifika krav från internationella B- och C-standarder.
Maskiner godkänns inte i Brasilien om inte föreskrifterna i NR-12 är helt uppfyllda och har dokumenterats formellt. Genom att utfärda ett ”respass för maskiner” gör Pilz det lättare för företag som vill exportera maskiner att få tillgång till nya marknader.

Pilz hjälper dig med allt från riskbedömningen till säkerhetsvalideringen för att säkerställa att maskinerna uppfyller kraven i NR-12 i Brasilien.
Pilz hjälper dig med allt från riskbedömningen till säkerhetsvalideringen för att säkerställa att maskinerna uppfyller kraven i NR-12 i Brasilien.

Pilz hjälper dig med allt från riskbedömningen till säkerhetsvalideringen för att säkerställa att maskinerna uppfyller kraven i NR-12 i Brasilien.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: