Sverige | svenska

Ostfildern, 10 apr. 2017

Det nya kraft- och tryckmätningssystemet PROBms garanterar säkerhet i samarbete mellan människa och robotar (MRI) som följer gällande standarder – Säker hyra för MRI!

Med det nya kraft- och tryckmätningssystemet PROBms erbjuder Pilz på uthyrningsbasis ett komplett paket för validering av människa-robot-interaktion (MRI) enligt ISO/TS 15066. Med PROBms kan de föreskrivna gränsvärdena från ISO/TS för kraft och tryck mätas exakt och därmed valideras. Helhetslösningen innehåller även programvara för användare och en produktutbildning. Hyrkonceptet, som erbjuds internationellt, garanterar att användaren alltid använder ett aktuellt mätsystem. Så kan PROBms ge mer produktivitet och högre säkerhet för MRI-tillämpningar.

PROBms passar alla MRI-tillämpningar enligt ISO/TS 15066 där människor och robotar delar arbetsutrymme. Ett exempel på detta är pick & place-applikationer inom fordons- och elindustrin.

Hyr istället för att köpa för ännu mer säkerhet
Kraft- och tryckmätningssystemet PROBms kan hyras internationellt från Pilz. I hyran ingår underhåll, kalibrering och regelbundna uppdateringar så att användaren alltid har ett funktionsdugligt och tekniskt aktuellt mätsystem. Vid en ändring av MRI-processen kan du alltså alltid genomföra de nödvändiga nya mätningarna på egen hand. Det höjer tillgängligheten hos robotapplikationerna och därmed även produktiviteten hos sådana tillämpningar.

Komplett helhetslösning för säker MRI
Kraft- och tryckmätningssystemet PROBms innehåller, förutom den faktiska mätenheten PROBmdf, de nödvändiga tryckmätningsfolierna, skannern, nio fjädrar med olika fjäderkraftkonstanter, för att ställa in de olika kroppsregionerna samt programvaran för användningen av mätenheten och protokollföringen av mätningarna. Satsen innehåller dessutom en 1-dags produktutbildning och ett omfattande after sales-paket med underhåll, kalibrering och löpande uppdateringar av programvaran.

”Sammanstötningar” enligt gällande standarder med PROBms
För MRI krävs det i den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 en mätning av kraften och trycket i robotens rörelse.
Därför innehåller TS uppgifter om gränsvärden för varje kroppsdel vid en kollision mellan människa och maskin. Om tillämpningen håller sig inom dessa gränser vid en rörelse mellan människa och maskin följs gällande standarder. Med det nya kraft- och tryckmätningssystemet kan man nu inom industrin för första gången registrera dessa värden exakt och ta hänsyn till dessa vid implementeringen av MRI-applikationer. Det höjer säkerheten avsevärt för användarna av sådana tillämpningar.
Pilz ställer ut i hall 9, monter D17. Mer information om Pilz på mässan hittar du här: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Pilz nya kraft- och tryckmätningssystem PROBms används för att kontrollera överensstämmelsen med säkerhetskraven i gällande standarder för MRI, här enligt ISO/TS 15066.
Pilz nya kraft- och tryckmätningssystem PROBms används för att kontrollera överensstämmelsen med säkerhetskraven i gällande standarder för MRI, här enligt ISO/TS 15066.

Pilz nya kraft- och tryckmätningssystem PROBms används för att kontrollera överensstämmelsen med säkerhetskraven i gällande standarder för MRI, här enligt ISO/TS 15066.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: