Sverige | svenska

Ostfildern, 29 mars 2017

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz utökar utbudet av automationsprodukter – seriekopplad produktivitet i 2D

Den nya säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz övervakar upp till tre avgränsade zoner samtidigt och säkert, och höjer dessutom anläggningarnas produktivitet avsevärt. Upp till fyra säkerhetslaserskannrar kan seriekopplas enligt master-slave-principen, vilket minskar kabeldragnings- och installationsarbetet avsevärt. Tack vare den fria konfigureringen av varnings- och skyddsfält samt anpassningen till befintliga byggnadstekniska förutsättningar kan PSENscan enkelt integreras i diverse olika applikationer.

Med den nya produktgruppen med flexibla konfigurerbara säkerhetslaserskannrar kompletterar Pilz sitt utbud av automationsprodukter: Tillämpningsmöjligheterna omfattar allt från stationär övervakning av ytor, förarlösa transportsystem (FTS) och människa-robot-interaktion (MRI). I kombination med de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti eller styrningarna i automationssystemet PSS 4000 från Pilz får du en säker helhetslösning från ett och samma ställe.

Maximal säkerhet med minimal ansträngning
Säkerhetslaserskannern erbjuder tvådimensionell övervakning av ytor med en stor öppningsvinkel på 275°: Tillämpningar där flera intilliggande sidor av en maskin eller ett FTS ska övervakas kan därmed utformas med färre enheter än om 180°-skannrar används. Det minskar investeringskostnaderna och ökar applikationens lönsamhet.
PSENscan kan användas flexibelt i olika situationer, eftersom olika zonkonfigurationer kan sparas. Det går till exempel att definiera olika stora säkerhets- och varningszoner för installations- och produktionsdrift . Man kan även anpassa zonerna efter det arbetsstycke som bearbetas vid ett visst tillfälle. Användaren sparar både tid och pengar eftersom det blir enkelt och flexibelt att göra anpassningar till diverse olika byggnadstekniska förutsättningar.

Skanner för ökad prestanda
Upp till tre avgränsade zoner kan övervakas samtidigt och du kan skapa upp till 70 konfigurationer att växla mellan. Det gör applikationen produktivare. Seriekopplingen enligt master-slave-principen av upp till fyra skannrar minskar även kabeldragnings- och installationsarbetet avsevärt.
Tack vare skyddsfältets räckvidd på 3–5,5 meter kan en enda enhet användas även för stora ytor. Varningsområdet på upp till 20 meter gör även att personer kan varnas i tid, exempelvis med en ljudsignal, eller att en reaktion som en inbromsning hos en maskin kan utlösas. Det skyddar applikationen från stillestånd och ökar samtidigt både säkerheten och produktiviteten.

Utforma Safe Laser-automation flexibelt
Programvaruverktyget PSENscan Configurator används för att konfigurera PSENscan. PSENscan ansluts till konfigurationsdatorn via Ethernet-porten. Med programvaruverktyget kan sedan säkerhets- och varningszoner samt alla ytterligare inställningar göras på ett flexibelt sätt. Med ett programmeringsläge registrerar säkerhetslaserskannern fasta hinder i sin omgivning som på så sätt kan undantas från övervakningszonerna. Det underlättar installationen och förkortar tiden för idrifttagningen.
Hela konfiguration kan sparas på en minnesenhet, så om skannern behöver bytas ut går det enkelt att bestycka den nya skannern med den befintliga minnesenheten. Det krävs alltså ingen ny konfigurering.

Känslig men dammtålig
Säkerhetslaserskannern PSENscan har inte bara skyddsklass IP65, utan hela enheten har optimerats för att registrera fel som kan utlösas av dammpartiklar och på så sätt förhindra dem. Statusinformation eller felmeddelanden, som uppmaningar om rengöring, visas på enhetens inbyggda display. Om personer eller föremål befinner sig i varnings- eller säkerhetszonerna anges det med ett färgkodat meddelande på displayen, så att det syns även på långt håll. PSENscan erbjuder med andra ord hög tillgänglighet.

Mer information om produkten hittar du på www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Pilz ställer ut i hall 9, monter D17. Mer information om Pilz på mässan hittar du här: www.pilz.com/interpack

Den nya säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz ger säker övervakning av upp till tre avgränsade zoner. Det ökar produktiviteten hos laserstödda applikationer avsevärt.

Den nya säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz ger säker övervakning av upp till tre avgränsade zoner. Det ökar produktiviteten hos laserstödda applikationer avsevärt.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: