Sverige | svenska

Ostfildern, 29 mars 2017

Pilz når för första gången en omsättning på över 300 miljoner euro och investerar i forskning och utveckling på huvudkontoret – ”Vi gestaltar omvandlingen”

Företagskoncernen Pilz GmbH & Co. KG fortsatte växa under förra verksamhetsåret: Automationsföretaget från Ostfildern utanför Stuttgart ökade dels sin omsättning till 306 miljoner euro och dels antalet medarbetare till cirka 2 200 i de nu 40 dotterbolagen. Pilz investerar runt 7 miljoner euro för att bygga ut områdena forskning och utveckling vid huvudkontoret i Ostfildern. I slutat av 2017 träder vd och delägare Renate Pilz tillbaka från den operativa verksamheten och överlämnar hela ledningen av familjeföretaget till dottern Susanne Kunschert och sonen Thomas Pilz.

”Industrin befinner sig i ett omvandlingsskede. Sammankoppling och digitalisering av verksamhetsprocesser förändrar inte bara produktionen, utan även vårt sätt att samarbeta. Vi är väl rustade för att gestalta denna omvandling”, förklarar Renate Pilz, vd och delägare i Pilz GmbH & Co.KG, även med tanke på resultaten från verksamhetsåret 2016.

Pilz ökade sin omsättning och nådde för första gången över 300 miljoner euro: en ökning med 6,2 procent till 306 miljoner euro. På balansdagen 2016-12-31 hade företaget 2 172 medarbetare (+ 6,9 procent) i sina dotterbolag i 40 länder runt om i världen. På huvudkontoret i Ostfildern fanns det vid årets slut 1 025 medarbetare, varav 38 lärlingar. 2017 ska Pilz utöka antalet arbetsplatser i koncernen, framför allt inom områdena kundtjänst och utveckling.

Investering i FoU
Med en FoU-kvot på 19,8 procent av omsättningen även 2016 visar Pilz tydligt att man vill vara ett av de mest innovativa företagen inom automationstekniken. Automationsföretaget investerar för närvarande 7 miljoner euro
i forskning och utveckling på huvudkontoret i Ostfildern: Sedan produktionen inleddes i det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz bygger det medelstora företaget om det äldre produktionsområdet till ett toppmodernt centrum för forskning och utveckling. När ombyggnationen är klar ska den 7 300 kvadratmeter stora ytan rymma cirka 330 ingenjörer som arbetar med att utveckla ny teknik och nya produkter för framtidens automation.

Kundfokus i centrum
2016 ökade Pilz återigen sin exportandel, med 0,3 procentandelar till 71,2 procent. För att kunna växa internationellt investerar den globalt erkända ”säkerhetsambassadören” i utbyggnaden av sitt försäljnings- och servicenätverk: Sedan den högtidliga invigningen av Pilz South East Asia 2016 har Pilz 40 dotterbolag. Samtidigt investerar familjeföretaget i kundsupporten i de befintliga dotterbolagen genom att öppna nya anläggningar. ”Digitala verksamhetsprocesser kan inte ersätta kontakten med kunderna”, säger Pilz vd.

Under 2016 hade Pilz omkring 75 procent av sin omsättning i Europa, cirka 15 procent i Asien och knappt 10 procent i Amerika. Till dotterbolagen med störst tillväxt under 2016 hör förutom de asiatiska länderna även de nationella bolagen i Indien, Brasilien och Sydeuropa.

Framtidsmarknaden robotteknik
Pilz erbjuder automationslösningar där säkerheten är kärnkompetensen och utgör en del av varje lösning. Den säkra styrtekniken är precis som tidigare det viktigaste försäljningsområdet. Men även områdena sensorteknik och driftteknik bidrar allt mer till tillväxten.

2016 var produktområdet styrteknik inklusive driftteknik absolut sett det viktigaste försäljningsområdet (66 procent av omsättningen) hos Pilz, men numera bidrar även områdena sensorteknik (15 procent) och tjänster (13 procent) med betydande, tvåsiffriga andelar till omsättningen. Utbudet av tjänster med rådgivning, projektering och utbildning har i många år stått för en stabil andel av Pilz tillväxt. Särskilt viktig för den fortsatta utvecklingen är den säkra robottekniken: Den ökande användningen av robotar i industriella miljöer är allt oftare kopplad till ett så nära samarbete som möjligt mellan människa och maskin. Pilz har under de senaste åren etablerat sig som säkerhetsexpert och stöttar exempelvis ledande tyska biltillverkare när de ska utforma människa-robot-tillämpningar.

Pilz planerar medvetet och framgångsrikt generationsskifte
I slutet av 2017 träder vd och delägare Renate Pilz tillbaka från sin aktiva roll i företagsledningen och överlämnar ansvaret för Pilz till dottern Susanne Kunschert och sonen Thomas Pilz. Affärsområdet ”marknad”, som Renate Pilz ansvarar för fram till slutet av 2017, överlämnar hon 2018 till sin dotter Susanne Kunschert.

”Ledningen av familjeföretaget tas helt över av mina barn: De kommer att fortsätta leda företaget på ett korrekt och beprövat sätt, i enlighet med våra värderingar och vår strategi”, förklarar Renate Pilz.

”Vi gestaltar omvandlingen”: Säker robotteknik är en av framtidsmarknaderna för automationsföretaget Pilz

”Vi gestaltar omvandlingen”: Säker robotteknik är en av framtidsmarknaderna för automationsföretaget Pilz

I slutet av 2017 träder vd och delägare Renate Pilz tillbaka från den operativa verksamheten och överlämnar hela ledningen av familjeföretaget till dottern Susanne Kunschert och sonen Thomas Pilz.

I slutet av 2017 träder vd och delägare Renate Pilz tillbaka från den operativa verksamheten och överlämnar hela ledningen av familjeföretaget till dottern Susanne Kunschert och sonen Thomas Pilz.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: