Sverige | svenska

Ostfildern, 23 feb. 2017

Pilz presenterar den nya serien med nödstoppsknapparna PITestop active – koppla smart – spara energi

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. De signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning. Det ger ökad flexibilitet och modularisering, helt i Industri 4.0:s anda. Dessutom kan användarna dra nytta av lägre energikostnader: Nu behöver nämligen inte hela anläggningen vara strömsatt för att nödstoppsfunktionen ska bibehållas.

PITestop active ger fördelar för anläggningar och maskinparker där anläggningsdelar förskjuts: Men PITestop active kan maskindelar aktiveras eller inaktiveras efter behov enligt ISO 13850. I kombination med styrsystemen PNOZmulti från Pilz, som redan stöder modulär konstruktion av anläggningar, kan flexibla säkerhetskoncept implementeras på ett enkelt sätt, vilket framför allt krävs i Smart Factory. PITestop active finns i olika varianter som kan monteras infällda eller utanpå maskinen: en variant för infälld montering med skyddsklass IP65 och en variant för montering utanpå med M12-anslutning.

Större frihet vid utformningen
PITestop active kan aktiveras elektriskt och är dessutom integrerad i säkerhetskretsen. Nödstoppet måste heller inte inaktiveras för hand längre. Det gör att du sparar tid. Mobila operatörspaneler behöver inte längre förvaras säkert utan bara inaktiveras, vilket höjer säkerheten. Maskinparken kan också utformas på ett flexiblare sätt med PITestop active och driftsättet kan ändras snabbare på sammankopplade maskiner: allt från halvautomatisk drift med många enskilda moduler till helautomatisk drift där varje nödstopp verkar på hela kedjan.

Smart lysande nödstopp
Anläggningsmodulerna kan stängas av och slås på: Inaktiva maskindelar kan stängas av, vilket sänker både kostnaderna och energiförbrukningen – utan att inaktiva nödstoppsknappar behöver täckas över. I en nödsituation går det dessutom snabbt att se vilken nödstoppsknapp det gäller eftersom PITestop active visar att någon har tryckt på den genom att blinka permanent. Detta skyndar på återstarten av maskiner och anläggningar och ökar deras tillgänglighet.

Säkert nödstopp enligt maskindirektivet
PITestop active uppfyller kraven i den reviderade standarden ISO 13850: Maskindirektivet ställer särskilt höga krav på att en maskins nödstoppsknapp ska vara lätt att känna igen och komma åt. Tidigare var man tvungen att täcka över inaktiva nödstopp för att utesluta förväxlingar vid fara. I praktiken kunde det vara svårt att göra. Nu ger den reviderade ISO 13850 nya utformningsmöjligheter. För första gången definierar standarden ”inaktiv” som ett tredje tillstånd för nödstoppsknappar. Den säkert övervakade belysningen hos nödstoppsknapparna möjliggör nu säker aktivering.

Mer information om produkten hittar du på: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. De signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. De signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: