Sverige | svenska

Ostfildern, 1 jan. 1970

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2 för säkerhet och automation med ännu fler anslutningsmöjligheter – mer, snabbare, flexiblare

Basmodulen i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 har fått tillökning: Nu kan upp till 12 säkra expansionsmoduler anslutas på höger sida. Dessutom finns en ny utgångsmodul med 14 halvledarutgångar för standardtillämpningar. Med PNOZmulti 2 kan nu större projekt genomföras enkelt och flexibelt, och dessutom kan flera projekt hanteras parallellt.

Med expansionsmodulerna kan styrningens struktur anpassas bättre till applikationen. Det möjliggör en ökad finkornighet i strukturen. Antalet in- och utgångsmoduler och Motion Monitoring-moduler kan nämligen väljas utifrån applikationen, eftersom det inte behövs några in- eller utgångar på basmodulen PNOZ m B1. Användarna kan sänka sina kostnader eftersom de bara betalar för de funktioner som de faktiskt använder. Via programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan du dessutom enkelt konfigurera maskinvaran, och onlinehjälpen finns alltid till hands under parametreringen. Användarna sparar inte bara pengar utan även tid.

Modul även för automationsfunktioner
Nu finns en standardutgångsmodul för automationstillämpningar. Via de 14 halvledarutgångarna kan du hantera funktioner som varningslampor och ljudsignaler. Modulen kan även användas för att överföra säkerhetsstyrningens signaler till driftstyrningen. Några exempel på detta är meddelanden om statusen för nödstoppsknappar och skyddsgrindar.

Få information snabbare
En nyhet är anslutningen till Modbus/TCP. Den sköts direkt via basmodulen PNOZ m B1. Användarna behöver inte lika mycket maskinvara och kan kommunicera snabbare. Dessutom kan smidiga diagnoser göras med basmodulen PNOZ m B1: Till sin hjälp har användarna en upplyst display och tydliga diagnostexter som kan aktiveras via diagnoslösningen PVIS från Pilz. Även kundspecifika texter kan visas, till exempel på landets språk. En optimerad diagnos säkerställer kortare stilleståndstider och därmed ökad tillgänglighet till anläggningen.

Busenkel övergång
Upp till 1 054 logiska sammankopplingar (anslutningslinjer) kan åstadkommas med basmodulen PNOZ m B1 i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Så kan även stora projekt konfigureras säkert. Det går att spara flera projekt samtidigt på ett USB-minne som hanteras av projektledaren.
Vidare kan användarna flytta över befintliga projekt via en överföringsfunktion i programvaruverktyget: Överföringsfunktionen hjälper till med maskinvaruövergången i befintliga projekt som ska flyttas över från PNOZmulti eller PNOZmulti Mini till PNOZmulti 2. Efter installationen går det att titta på en video om överföringshjälpen i PNOZmulti Configurator i fönstret ”What’s new?” Således går det snabbt och enkelt att konfigurera allt projektinnehåll, så att användaren kan spara både tid och pengar i sina projekt.
En annan nyhet i PNOZmulti Configurator är funktionsblocket för trampmattor till basmodulen PNOZ m B1. Med det kan alla vanliga kommersiella trampmattor övervakas.

Global säkerhetsstandard för alla maskintyper
De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 kan användas som öppna styrsystem, oberoende av den överordnade drift- eller anläggningsstyrningen, överallt i branschen. De uppfyller de högsta säkerhetskraven: Upp till PL e och SIL CL 3, beroende på applikation. PNOZmulti 2 är dessutom globalt certifierad och kan användas oavsett maskintyp, anläggningstyp, land eller bransch. De konfigurerbara styrsystemen kan användas internationellt för säkerhets- och automationsfunktioner. En fördel för maskinkonstruktörer som vill exportera.

Storvariant av det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2: – nu finns upp till 12 säkra expansionsmoduler och en ny standardutgångsmodul för automation.

Storvariant av det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2: – nu finns upp till 12 säkra expansionsmoduler och en ny standardutgångsmodul för automation.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: