Sverige | svenska

Ostfildern, 29 sep. 2016

Pilz erbjuder nu en ny fristående Motion Control-styrning – mer rörelsekraft!

Med PMCprimo MC erbjuder Pilz nu en fristående Motion Controller-lösning. Med en 1,3 GHz-processor ger PMCprimo MC mycket hög prestanda för högre produktivitet och processkvalitet. Den skalbara Motion Controller-lösningen kan tack vare den höjda prestandan även användas i mer komplexa maskiner och anläggningar.

Å ena sidan kan större programstorlekar implementeras med samma cykeltid, å andra sidan kan cykeltiderna förkortas vid om man behåller samma programstorlek. Därmed ökar PMCprimo MC inte bara anläggningarnas produktivitet, utan ger även högre processkvalitet. Med hjälp av soft-PLC enligt EN/IEC 61131 möjliggör styrsystemet dessutom en snabb drifttagning.

Öppet, flexibelt och kostnadseffektivt
PMCprimo MC har redan idag stöd för olika kommunikationsgränssnitt som t.ex. Modbus TCP, CANopen och Profibus DP-S: Denna Motion Controller har tre givaringångar för absolutvärdes- eller inkrementalgivare. Därmed kan master-givarfunktionen och positionsstyrningar omsättas. Det finns en USB-port används för säkerhetskopiering. PMCprimo kan alltså användas i alla möjliga automationsområden och är en flexibel Motion Controller-lösning.
Med 16 digitala ingångar och lika många utgångar kan den fristående controllern PMCprimo MC ha ett stort antal applikationer ”on board”. Därmed är den kompakta controllern PMCprimo MC en kostnadseffektiv styrningslösning för tillämpningar med många drivenheter.

Prima PMCprimo!
Styrsystemen PMCprimo från Pilz har både PLC- och Motion-funktioner. PCMprimo tar hand om automationen, inklusive rörelsestyrningen, för ett stort antal rumsligt separerade – men synkront reglerade – servoaxlar. Kompletta applikationer kan implementeras i alla driftmiljöer, t.ex. Pick and Place-tillämpningar som består av styrfunktionerna i en PLC och Motion Control-funktionerna.
Det nya fristående Motion Control-styrsystemet PMCprimo MC kompletterar som öppet externt styrsystem det driftsintegrerade styrsystemet PMCprimo C.

Mer information om PMC hittar du här:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme

Med PMCprimo MC erbjuder Pilz en ny extern controllerlösning som tack vare den förhöjda prestandan kan användas även i mer komplexa maskiner och anläggningar.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: