Sverige | svenska

Ostfildern, 6 sep. 2016

Det nya läsåret hos Pilz i Ostfildern har börjat – utbildning utan gränser

Hos automationsföretaget Pilz i Ostfildern började det nya läsåret den 5 september. Totalt börjar sex studenter från yrkesutbildningar och sex högskolestudenter från DHBW, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Förutom utbildningsplatser erbjuder Pilz olika praktikplatser för att underlätta yrkesvalet. Företaget som sedan länge är djupt rotat i regionen engagerar sig även som mentor och stöder som medlem ”Högskolan i Esslingens vänner”.

Högskolestudier eller yrkesutbildning? – hos automationsexperten Pilz kan den som tagit studenten välja. Klassiska yrkesutbildningar är de 3,5-åriga utbildningarna för att bli ”mekatroniker” eller ”elektroniker” ”för enheter och system”. Även samarbetet med DHWB har pågått i flera år. Pilz erbjuder lärlingsarbete kombinerat med studier på den tekniska fakulteten och utbildningarna elektroteknik med inriktningen automation, informationsvetenskap med inriktningen informationsteknik, praktisk informationsvetenskap samt industriell ekonomi, här med fokus på produktion och logistik. Stefanie Adams är en av de som kombinerar högskolestudier med lärlingsarbete: ”Utbildningen hos Pilz är väldigt välorganiserad. Utbildningsplanen fastställs för tre år så jag vet precis vad jag kan förvänta mig. Jag går även flera kurser, t.ex. IT eller Lotus Notes, till skillnad från vissa av mina kursare”, säger hon om sina studier.

Ut i världen – studier utomlands ingår
Dessutom är praktik utomlands en fast del av utbildningen för studenter på yrkesutbildningarna och DHWB-studenter. Minst en utlandsvistelse på ett dotterbolag är inplanerad. Här finns chansen att göra projektarbete utöver den omväxlande utbildningsplanen. Studenterna på yrkesutbildningarna åker till Frankrike eller Schweiz, medan de som kombinerar högskolestudier med lärlingsarbete åker t.ex. till Irland eller det kinesiska dotterbolaget i Shanghai. Studenterna anställs vanligtvis av företaget efter utbildningen och har goda möjligheter både att få nya perspektiv och att göra karriär inom företaget. De kan använda sina kunskaper inom områden som tillverkning, utveckling, kundtjänst eller produktionsteknik.

Prova på olika saker på praktiken
Pilz erbjuder till och med praktik för skolelever: de kan få en första inblick i den elektroniska automationens värld med ”praktiklov”, BORS och BOGY eller Girls Day. Det är inte bara skolelever som gör praktik på Pilz. Det går bra att praktisera för att kunna bedöma sina egna kvalifikationer för ett jobb inom elektroteknik, t.ex. om man har en utbildning från ett annat land eller vill komma tillbaka in på arbetsmarknaden.
Inte nog med praktikplatser på företaget – Pilz är även aktivt i skolbänken: Med sina utbildningssamarbeten stöder Pilz skolor i regionen. På exempelvis Heinrich Heine-gymnasiet i Ostfildern sker undervisningen i ämnena fysik, naturvetenskap och teknik med fackkunskap och läromedel, t.ex. inom robotteknik. I samarbetet genomför Pilz också informationsmöten och utbildning för elever. ”Pilz vill erbjuda praktik och vägledning under tiden när man ska välja ett yrke”. Så förklarar Klaus Schneider, utbildningschef på Pilz, företagets närvaro.

Riktade insatser för framtidens anställda
Förutom engagemanget i skolorna stöder automationsföretaget även högskolan i Esslingen. Som medlem i föreningen ”Högskolan i Esslingens vänner” erbjuder Pilz olika instegsmöjligheter för studenter och nyexaminerade: exempelvis praktik, arbete för studenter eller examensarbeten – att värva studenterna senare ligger alltid i Pilz intresse.

Nya lärlingar och studenter kombinerar studier och arbete på sin första dag hos Pilz.
Nya lärlingar och studenter kombinerar studier och arbete på sin första dag hos Pilz: Bakre raden (från vänster): Denis Omerovic, Tim Liebrich, Gerrit Arndt Christ, Maximilian Hausch, Benjamin Disch, Philipp Wendel. Främre raden (från vänster): Klaus Schneider (utbildningschef), Michael Rutz, Benjamin Schweizer, Tim Weiß, Jonas Hemmo, Patrick Brand, David Ballau (utbildare). Frånvarande: Felix Preuschoff

Nya lärlingar och studenter kombinerar studier och arbete på sin första dag hos Pilz: Bakre raden (från vänster): Denis Omerovic, Tim Liebrich, Gerrit Arndt Christ, Maximilian Hausch, Benjamin Disch, Philipp Wendel. Främre raden (från vänster): Klaus Schneider (utbildningschef), Michael Rutz, Benjamin Schweizer, Tim Weiß, Jonas Hemmo, Patrick Brand, David Ballau (utbildare). Frånvarande: Felix Preuschoff

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: