Sverige | svenska

Ostfildern, 19 juli 2016

Pilz på InnoTrans 2016 i Berlin (20–23 september), hall 6.2, monter 405 – digital styrteknik för rälsen: säkert och ekonomiskt

På mässan InnoTrans 2016 visar automationsföretaget Pilz hur industribeprövad automationsteknik kan användas inom järnvägen. I centrum står automationssystemet PSS 4000-R vars mekanismer har överförts från Industri 4.0 till järnvägstekniken. Lösningar från Pilz kan användas i tillämpningar upp till högsta säkerhetsintegritetssteg SIL 4. De uppfyller kraven i gällande standarder enligt CENELEC och har stöd för det öppna RaSTA-protokollet. På mässan använder Pilz virtuell verklighet för att besökarna ska kunna uppleva de många användningsområdena från Pilz styrningslösningar.

”Pilz samarbetar med järnvägsindustrin för en säker automation. Med våra produkter och system kan styruppgifter längs banan, på tåget och i spårnära tillämpningar lösas på ett effektivt sätt samtidigt som de höga säkerhetskraven möts”, förklarar Renate Pilz, styrelseordförande i Pilz GmbH & Co. KG.

Snabb projektering, optimerad diagnostik och underhåll

Automationssystemet PSS 4000-R som visades upp i Berlin klarar de särskilda kraven inom spårtrafik. För det första består det av universellt användbara styrningar som står emot elektromagnetiska störningar, extrema temperaturer och mekaniska belastningar. För det andra innehåller automationssystemet programvaruplattformen PAS4000 för inställning, konfigurering och parametrering. Olika editorer minskar projekteringsarbetet, förbättrar diagnostikmöjligheterna och förenklar underhåll och reparationer. Helhetslösningen uppfyller säkerhets- och miljökraven upp till SIL 4 enligt CENELEC.

På väg mot Räls 4.0

Med automationssystemet PSS 4000 är det möjligt att styra distribuerade och komplexa anläggningar på ett överskådligt sätt. För detta ändamål använder systemet fördelningen av styrningsintelligensen på fältet och en modulär konstruktion av anläggningar. Så överför Pilz centrala delar av Industri 4.0 till utmaningarna inom järnvägstrafiken.

PSS 4000-R kan användas i olika tillämpningar med olika säkerhetsintegritetssteg inom järnvägen. Hit räknas styrnings- och övervakningsfunktioner i signalområdet, t.ex. signalövervakning vid järnvägsövergångar, lednings- och säkerhetsteknik eller ställverkskoppling. Dessutom går det att utforma arbetsmaskinernas och rälsfordonens styrningsfunktioner vid spårbyggen. De många användningsområdena och möjligheterna kan besökarna uppleva på mässan tack vare virtuell verklighet (virtual reality, VR): Med VR-glasögon kan besökarna ta del av detaljerna i en järnvägsapplikation, där de kan röra sig och orientera sig.

”Industrihörna” för nya tillämpningar

En ”industrihörna” rundar av Pilz deltagande på mässan. Där visar företaget upp ytterligare industribeprövade produkter och system, som kan användas för att lösa säkerhetsrelevanta tillämpningar inom järnvägen. Bland de produkter som ställs ut finns låsanordningar för skyddsgrindar samt en textil med sensoriska egenskaper som kan användas i dörrområdet som passagerarskydd.

Pilz ställer ut på InnoTrans 2016 i hall 6.2, monter 405.

Mer information finns på: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Automationsföretaget Pilz erbjuder industribeprövade lösningar för övervakning av järnvägsövergångar, säker växelomläggning och skydd vid persontransport. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com
Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet industrieerprobte Lösungen für die Überwachung von Bahnübergängen, sichere Weichenstellung und den Schutz in der Personenbeförderung. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com

Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet industrieerprobte Lösungen für die Überwachung von Bahnübergängen, sichere Weichenstellung und den Schutz in der Personenbeförderung. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: