Sverige | svenska

Ostfildern, 9 maj 2016

Pilz på Automatica 2016 i München (21–24 juni), hall B4, monter 500 – Med säkerhet kommer människa och robot närmare varandra

På mässan Automatica riktar Pilz uppmärksamheten mot samarbetet mellan människa och robot. Med hjälp av två modellanläggningar visar automationsföretaget två vägar mot säkert samarbete mellan människa och robot som kan tillämpas redan idag. Dessutom får besökarna ett smakprov av kommande säkerhetstekniker. För första gången presenterar Pilz sitt kollisionsmätverktyg för standardenlig validering av samarbeten mellan människa och robot enligt den nya standarden ISO/TS 15066.

”Det finns ingen säkra robotar, bara säkra robotapplikationer. Säkerheten skapas i samspelet mellan normativa ramvillkor, en riskanalys som bygger på dessa villkor, valet av en robot med motsvarande säkerhetsfunktioner och lämpliga extra säkerhetskomponenter och slutligen valideringen”, förklarar Thomas Pilz, ledare och delägare i Pilz GmbH & Co. KG.

Som leverantör av lösningar tillhandahåller Pilz anpassade tjänster och produkter och system för säkra robotapplikationer. Företaget erbjuder användare ett utbud av tjänster som är anpassade till de enskilda faserna i ett robotsystems livscykel: allt från processanalys och riskbedömning till CE-märkning. Tjänsteutbudet kompletteras av utbildningar inom Robot Safety.

För valideringen har Pilz utvecklat ett praktiskt kollisionsmätverktyg med fjädrar och tillhörande sensorer. Så kan de krafter som människokroppen utsätts för vid en kollision med en robot mätas exakt och jämföras med gränsvärdena i den nya ISO/TS 15066. Pilz presenterar kollisionsmätverktyget för första gången på Automatica.

Samarbete mellan människa och robot utan risk för krockar
Besökare i Pilz mässmonter i München får se hur människa och maskin kan samarbeta säkert utan något skyddsstaket mellan sig: För det första visar Pilz en människa-robot-applikation för kontroll av egenskaper som säkras efter principen för effekt- och kraftbegränsning. Applikationen består av en industrirobot med sensitiva funktioner och Pilz-produkter: bland annat styrningarna PSS och PNOZmulti, driftsättsväljaren PITmode och det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE som övervakar robotens arbetsutrymme. Om det inte befinner sig någon människa inom robotens räckvidd ökas robotens arbetshastighet och därmed produktiviteten i processen. Applikation är CE-certifierad och kan därmed tillämpas i praktiken redan idag.

Säker sensorteknik för framtiden
Med den andra robotdemonstrationsmodellen visar Pilz att man har siktet inställt på framtiden. Där presenteras olika tekniker från företagets forskningsprojekt. För det första har prototypen för en taktil väv placerats som en larmmatta framför roboten. Denna teknik med taktila sensorer hjälper till att visualisera och platsbestämma både människor och robotar och är en lovande väg mot ökad dynamik i samarbetet mellan människa och robot.

För det andra presenterar Pilz en egenutvecklad, kompakt stereokamera. Med den kan banor planeras i realtid för att undvika kollisioner mellan människa och robot. För styrningen har Pilz utvecklat programvarublock som arbetar utifrån robotoperativsystemet (ROS). På så sätt visar automationsföretaget att den programmeringsmiljö som hittills varit känd inom forskningen även kan användas i industriella tillämpningar.

”Med vårt forskningsarbete inom säker robotteknik understryker vi vår roll som pionjär inom säker automationsteknik”, förklarar Thomas Pilz. ”Målet är att göra nya tekniker redo för marknaden så att de kan tillämpas inom industrin. Med dessa innovationer vill vi lösa säkerhetsuppgifter som uppstår genom det nära samarbetet mellan människa och maskin.”

Pilz ställer ut på Automatica i hall B4, monter 500.
Mer information finns på: https://www.pilz.com/de-DE/automatica

På väg mot säkra samarbeten mellan människa och robot: På Automatica 2016 visar Pilz vad man ska tänka på i praktiken.
På väg mot säkra samarbeten mellan människa och robot: På Automatica 2016 visar Pilz vad man ska tänka på i praktiken.

På väg mot säkra samarbeten mellan människa och robot: På Automatica 2016 visar Pilz vad man ska tänka på i praktiken.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: