Sverige | svenska

Ostfildern, 6 apr. 2016

Nya ljusgaller PSENopt II för tillämpningar upp till PL d – helt rätt typ!

Med de första ljusgallren av typ 3 presenterar automationsföretaget Pilz en världsnyhet för detta område: de nya ljusgallren PSENopt II möjliggör tillämpningar i säkerhetskategorin Performance Level d (PL d). Den nya ljusgallertypen fyller därmed ”typluckan” i den bearbetade versionen IEC 61496-1. Med PSENopt II behöver inte längre typ 4 väljas när PL d krävs. Med de nya ljusgallren kan alltså precis den nivå användas som krävs för säkerhetskategorin. I slutändan innebär det lägre kostnader eftersom man inte behöver överdimensionera.

I standarden IEC/EN 61496 om ljusbommar, ljusridåer och ljusgaller definieras endast typ 2 och 4: sedan standarden ändrades får ljusgaller av typ 2 bara användas i applikationer med Performance Level c, medan typ 4-ljusgaller även fortsättningsvis får användas för Performance Level e. Nytt är att Performance Level d har tilldelats typ 3, som tidigare inte har funnits på produktsidan. Det betyder i praktiken att användare inte kan förlita sig på typ 4 om de vill uppnå säkerhetskraven för PL d.

Skydd mot stötar …
De nya ljusgallren från Pilz passar framför allt för arbetsplatser där manuella uppgifter utförs, inmatning/utmatning av material och materialhantering i robotapplikationer.
Med sin höga stöttålighet på 50g lämpar de sig dessutom utmärkt för den tuffa industrimiljön. PSENopt II ger med andra ord inte bara högre flexibilitet vad gäller användningsställe, utan ökar även maskintillgängligheten.

… och långa stillestånd
Förutom handskydd ger PSENopt II som ljusgaller av typ 3 även fingerskydd upp till PL d. Ljusgallren arbetar med genomgående enkelstrålar som helt utesluter så kallade ”dödzoner”. Det gör att ljusbommarna kan placeras närmare applikationen. Eftersom man slipper dödzoner kan användarna spara plats i sina applikationer.
Därmed höjer ljusgallren applikationens tillgänglighet: Alla viktiga orsaker till ett maskinstopp och systemdefekter kan snabbt och enkelt utvärderas med hjälp av LED-lampor. Det minimerar stilleståndstiderna.

Snabbt och lönsamt skydd
Ljusgallren PSENopt II kan dessutom användas flexibelt tillsammans med de tillhörande monteringshjälpmedlen och är lätta att installera. Tack vare de 5-poliga anslutningarna kan de anslutas direkt till den distribuerade periferin PDP67. Det underlättar drifttagningen.
I kombination med styrteknik från Pilz utgör ljusgallren PSENopt II en säker och lönsam helhetslösning för alla branscher och tillämpningsområden.

Mer information om produkten hittar du på
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=000106002197104

Pilz ställer ut på Hannovermässan i hall 9, monter D17 och i SmartFactory KL-montern i hall 8, monter D20.
Mer information finns på: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe bzw. unter dem Webcode web9481.

På Hannovermässan 2016 presenterar Pilz världsnyheten ljusgallren PSENopt II som möjliggör ljusgallertillämpningar av typ 3 i säkerhetskategorin PL d enligt IEC/EN 61496.
På Hannovermässan 2016 presenterar Pilz världsnyheten ljusgallren PSENopt II som möjliggör ljusgallertillämpningar av typ 3 i säkerhetskategorin PL d enligt IEC/EN 61496.

På Hannovermässan 2016 presenterar Pilz världsnyheten ljusgallren PSENopt II som möjliggör ljusgallertillämpningar av typ 3 i säkerhetskategorin PL d enligt IEC/EN 61496.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: