Sverige | svenska

Ostfildern, 6 apr. 2016

2015 ökar Pilz omsättning, medarbetarantal och exportandel – ”sund tillväxt av egen kraft”

Företagskoncernen Pilz GmbH & Co. KG med huvudkontor i Ostfildern utanför Stuttgart kan se tillbaka på ett framgångsrikt räkenskapsår 2015. Familjeföretaget ökade sin omsättning med 11 procent till 288 miljoner euro. Antalet medarbetare steg också till ett nytt rekordantal förra året: med 6 procent till 2 030. Med en FoU-kvot på 19,8 procent av omsättningen 2015 framhäver Pilz sitt anspråk på att vara ett av de mest innovativa företagen inom automationsteknik.

”Vi är mycket nöjda med att ha nått målen vi satte upp för 2015. Pilz är ett sunt företag som växer av egen kraft inom alla områden och på alla marknader” sammanfattar Renate Pilz, styrelseordförande i Pilz GmbH & Co.KG. ”Även för 2016 har vi satt upp tuffa mål och därför gläder vi oss över hur bra räkenskapsåret 2016 har börjat”, blickar hon framåt.

Pilz vill skapa fler arbetsplatser
Familjeföretaget hade under 2015 för första gången mer än 2 000 medarbetare: Den 31 december 2015 hade Pilz 2 030 medarbetare världen över. På huvudkontoret i Ostfildern arbetade 972 personer för automationsföretaget i slutet av 2015, varav 35 under yrkesutbildning. Pilz vill skapa fler arbetsplatser under 2016. Bland annat ställer företaget under det kommande året 12 utbildningsplatser till förfogande för elever på yrkesutbildningar och studenter på den kombinerade högskole- och yrkesutbildning på högskolan i Baden-Württemberg.

Aktivt världen över för kunderna
En viktig framgångsfaktor är och förblir den internationella inriktning som tillverkaren av automationslösningar har. 2015 hade Pilz mer än 70 procent av sin omsättning utanför Tyskland: exportandelen ökade med 1,4 procentandelar till 70,9 procent. Pilz är därmed en parter i den internationellt inriktade maskinkonstruktionen och samarbetar med företag som tillverkar världen över. ”Vi finns där för våra kunder överallt i världen! Genom våra dotterbolag kan vi inte bara tillhandahålla produkter utan även ge stöd genom vårt omfattande knowhow. Det uppskattar våra kunder”, förklarar Renate Pilz.

Pilz hade omkring 74 procent av sin omsättning 2015 i Europa, cirka 15 procent i Asien och knappt 10 procent i Amerika. Den största tillväxten hade företaget i Asien, med Korea, Japan och Kina i spetsen. Genom att grunda ytterligare dotterbolag i ASEAN-området kommer Pilz under 2016 att utöka de befintliga affärsförbindelserna i Sydostasien och kan snart förse sina kunder där med ett stort utbud av komponenter, system och tjänster direkt. Antalet distributionsföretag ökar då till 40.
 
Produktutbudet säkrar hållbar framgång
Pilz utbud omfattar produkter inom sensorteknik, styr- och driftteknik samt tillhörande tjänster under maskinernas och anläggningarnas livscykel. Pilz erbjuder automationslösningar där säkerheten är kärnkompetensen och utgör en del av varje lösning: Med sin PNOZ lanserade Pilz 1987 världens första säkerhetsrelä och är än idag världsledande inom det produktsegmentet. 2015 sålde ”säkerhetsambassadören” för första gången över en miljon av dessa enheter som övervakar säkerheten i maskiner för att vid fara kunna garantera exempelvis ett säkert maskinstopp.

2015 var produktområdet styrteknik inklusive driftteknik absolut sett det viktigaste försäljningsområdet (65 procent av omsättningen) hos Pilz, men redan idag bidrar områdena sensorteknik (14 procent) och tjänster (12 procent) med tvåsiffriga andelar till omsättningen. ”Vårt produktutbud är en sund blandning av produkter som är etablerade på marknaden med en stor efterfrågan från kunderna och nya produkter som har framtiden för sig och innebär en utveckling av tekniken”, förklarar Renate Pilz.

Som oberoende medelstort företag med fokus på innovation investerar Pilz sedan många år tillbaka kontinuerligt omkring en femtedel av sin omsättning i forskning och utveckling. 2015 uppgick FoU-andelen till 19,8 procent.
 
Industri 4.0: nya utmaningar för säkerheten
Pilz arbetar intensivt med att utveckla automationslösningar för den sammankopplade och intelligenta produktionen. Genom att delta i kommittéer och forskningssamarbeten som Smart Factory KL eller Arena 2036 vill Pilz även i framtiden vara med och sätta standarder. Särskilt fokus lägger företaget på området ”safety and security”. ”Framtidsprojektet Industri 4.0 är fast förankrat i vårt företag och dess strategier”, förklarar Susanne Kunschert, ledare och delägare i Pilz GmbH & Co.KG, trenden med Industri 4.0.

Med sina produkter och automationssystemet PSS 4000 i spetsen, klarar Pilz redan idag av kraven som framtidens industri ställer: På Hannovermässan presenterar företaget en Industri 4.0-produktionslinje för besökarna. Den är helt automatiserad med sensorer, styrningar och drivenheter från Pilz och den modulärt uppbyggda modellanläggningen åskådliggör hur styrningsuppgifter med hjälp av distribuerad intelligens kan lösas på ett effektivt och användarvänligt sätt.
 

Pilz utvecklar automationslösningar för den digitala fabriken. De används också i den egna sammankopplade tillverkningen vid huvudkontoret i Ostfildern.
Pilz utvecklar automationslösningar för den digitala fabriken. De används också i den egna sammankopplade tillverkningen vid huvudkontoret i Ostfildern.

Pilz utvecklar automationslösningar för den digitala fabriken. De används också i den egna sammankopplade tillverkningen vid huvudkontoret i Ostfildern.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: