Sverige | svenska

Ostfildern, 18 mars 2016

Pilz presenterar sitt nya skyddsgrindssystem PSENmlock – en tillförlitlig dörrvakt

Nu utökas serien med säkra skyddsgrindssystem från Pilz med PSENmlock. PSENmlock ger säkrare skyddsgrindsövervakning och säkrare låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e i en enda enhet. Tack vare den smala men robusta konstruktionen och de många monteringsmöjligheterna kan PSENmlock användas på ett flexibelt sätt och är dessutom lätt att montera.

Både för små och stora, tunga dörrar, sväng- eller skjutdörrar, huvar eller klaffar – PSENmlock är den pålitliga dörrvakten. Utöver användningsmöjligheterna ger det flexibelt fästa manöverdonet en hög toleransutjämning och bibehållen funktionsduglighet, även om dörrarna ger efter. Dessutom sänks det säkra skyddsgrindsystemets energiförbrukning av den spänningslösa låsningen med en bistabil magnet. Diagnosdata kan läsas av tydligt vid många olika installationspositioner: LED-lampor på tre sidor av huset gör diagnostiken användarvänlig, oavsett installationsituationen.

Oemotståndligt stark
Med hållkraften på 7500 N och den integrerade spärrkraften på 30 N förhindrar det säkra skyddsgrindssystemet att skyddet öppnas oavsiktligt. Därför passar PSENmlock även maskiner med farliga efterlopp, t.ex. roterande knivar, svänghjul eller robotar där säker låsning upp till PL d eller PL e är ett krav. Dessutom förhindrar en integrerad mekanisk återstartspärr att låsningen aktiveras oavsiktligt, något separat tillbehör behövs inte. Återstartspärren gör inte bara driften av maskinen säkrare, även vid underhållsarbete är oavsiktlig återaktivering utesluten.

Säkra först!
Att säkerhetsanordningar öppnas oavsiktligt eller för tidigt är den största säkerhetsrisken för operatörer av maskiner med efterlopp. Därför gäller det framför allt att undvika farliga situationer vid inaktivering av en brytare. Den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen säkerställer att all fara är över när grinden öppnas. Även fel som t.ex. kortslutningar identifieras säkert. Därigenom kan det undvikas att grinden öppnas oavsiktligt.

 

Mer information om produkten hittar du på
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227123

Pilz ställer ut på Hannovermässan i hall 9, monter D17 och i SmartFactory KL-montern i hall 8, monter D20.

Mer information finns på: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe bzw. unter dem Webcode web9481.

 

 

Det robusta och säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock från Pilz kombinerar säker låsning med person- och processkydd i en enhet. Systemet passar framför allt maskiner med farliga efterlopp.
Det robusta och säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock från Pilz kombinerar säker låsning med person- och processkydd i en enhet. Systemet passar framför allt maskiner med farliga efterlopp.

Det robusta och säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock från Pilz kombinerar säker låsning med person- och processkydd i en enhet. Systemet passar framför allt maskiner med farliga efterlopp.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: