Sverige | svenska

Ostfildern, 23 feb. 2016

Pilz på Hannovermässan 2016 i hall 9, monter D17 – Your way of Automation!

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” visar Pilz upp branschlösningar och tjänster för säkerhet och automation på årets Hannovermässa 25–29 april 2016. Dessutom visar automationsföretaget produktnyheter inom områdena sensorteknik – bland annat en världsnyhet – och styrning och övervakning.

Säkert samarbete mellan människor och robotar står också i fokus: Besökarna får vara med när ”robotkollegan” börjar arbeta. Dessutom visar företaget med hjälp av en live-demonstration hur automationslösningar kan införas på ett användarvänligt sätt för Smart Factory, från projekteringen till visualiseringen.

Premiär på HMI: Typ-iskt säkert!

I Pilz monter finns en världsnyhet: Den nya ljusridån PSENopt II kan som första ljusridå av typ 3 användas för tillämpningar i säkerhetskategorin PL d enligt IEC/EN 61496. Sedan standarden ändrades i maj 2015 har användare behövt övergå till typ 4 för att uppnå PL d. I praktiken leder det till ökade kostnader om typ 4 inte är ett krav. PSENopt II hjälper dig att följa standarden och garanterar en ekonomisk och lämplig ljusridålösning.

Automationsföretaget presenterar också en nyhet inom produktområdet sensorteknik, det nya säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock. Det ger säkrare skyddsgrindsövervakning och säkrare låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e i en enda enhet.

Visualisering för tillförlitlig övervakning

En annan nyhet inom sensortekniken från Pilz är nya Safety Device Diagnostics som består av en fältbussmodul, fördelare och säker sensorteknik PSEN. Med sensordiagnostik blir det enkelt att hämta data, även på distans, och på så sätt minska antalet servicetillfällen och stilleståndstider.

Att ha god överblick ger högre tillgänglighet överallt, inte bara inom området sensorteknik. Pilz erbjuder stöd för detta med en ny helhetslösning för styrning, diagnostik och visualisering. I Hannover presenterar leverantören av helhetslösningar för automation den nya operatörspanelen PMI 6 Control i produktserien PMI (Pilz Human Interface) som är utrustad med Soft SPS.

Robotkollegan i Pilz monter

Som leverantör av helhetslösningar erbjuder Pilz både tjänster och lösningar, som t.ex. det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE för säkra robotapplikationer.

I Hannover lämnar robotkollegan över ”arbetsstycket” till besökarna utan fasta och störande skydd: med livedemonstrationen i Pilz monter kan du se hur säkert samarbete mellan människor och maskiner kan utformas redan idag.

I centrum på mässan ”Robotics” står det omfattande tjänsteutbudet på området, som har anpassat för att vara ett stöd under de olika livsfaserna hos ett robotsystem, från processanalys till riskbedömning och slutligen CE-märkningen.

Smart helt enkelt

Förutom ”Robotics” ligger fokus under mässan också på framtidstemat ”Industri 4.0”. Här visar företaget med en live-demonstration hur man tack vare distribuerad intelligens kan lösa styruppgifter i modulära anläggningar på ett effektivt och användarvänligt sätt. I centrum står automationssystemet PSS 4000 som uppfyller kraven för Industri 4.0.

Som medlem i forskningsplattformen SmartFactory KL deltar Pilz aktivt i utformningen av enhetliga standarder för Industri 4.0. Pilz är representerat i SmartFactory KL:s gemensamma monter i hall 8 i Hannover. Där finns den produktionslinje som vi har utvecklat tillsammans med våra partners och som visar hur centrala aspekter av Industri 4.0 kan användas i praktiken.

”Big Partner” – USA är en viktig marknad för Pilz

I mer än 20 år har Pilz också varit på plats i med sitt dotterbolag i USA. ”Årets partnerland på Hannovermässan och dessutom den främsta exportmarknaden för tysk maskin- och anläggningstillverkning är en viktig marknad för Pilz”, berättar Mike Beerman, vd för Pilz dotterbolag i USA. Dotterbolaget erbjuder inte bara lösningar utan även ett omfattande tjänsteutbud: Kunskap om hur standarder används är viktigt eftersom de erbjuder en ram för operatörer och användare för att skapa en säker arbetsmiljö. Det hjälper Pilz USA till med”, säger Mike Beerman.

Pilz ställer ut på Hannovermässan i hall 9, monter D17 och i SmartFactory KL-montern i hall 8, monter D20.

Mer information finns på: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe eller via webbkoden web9481.

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” visar Pilz upp branschlösningar och tjänster för säkerhet och automation på årets Hannovermässa 25–29 april 2016.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: