Sverige | svenska

Ostfildern, 27 nov. 2015

Informationsutbyte om Industri 4.0 mellan Pilz och EU-kommissionären Günther H. Oettinger: ”medelstora företag måste ta sig an digitaliseringen offensivt”

Industri 4.0 var huvudtemat när Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, besökte automationsföretaget Pilz i Ostfildern. Vid huvudkontoret invigde han Pilz nya utbildningsverkstad där framtidens kvalificerade arbetskraft inom branschen utbildas. Under besöket fick EU-kommissionär Oettinger även lära sig om styrningslösningarna för sammankopplade fabriker. Slutligen gav Pilz som producerande företag en inblick i de möjligheter och utmaningar som Industri 4.0 innebär för de medelstora företagen. EU-kommissionären kom i sällskap av Guido Wolf (MdL), CDU-toppkanditaten i valet till delstatsparlamentet i Baden-Württemberg 2016, och Andreas Deuschle (MdL).

”För att kunna hävda sig i den globala konkurrensen får de forskningsstarka medelstora företagen i Europa och i Tyskland ta på sig en särskild roll. Om de tar sig an digitaliseringen i branschen på ett offensivt sätt kan Europa behålla sin ledande ekonomiska roll”, menar Günther H. Oettinger med övertygelse. ”Pilz är i framkant i den europeiska och tyska utvecklingen”, påpekade han.

 ”I fabrikerna driver digitala data och effektivare datautbyte produktionsprocesserna framåt. De utgör själva värdet i processkedjan. Sammankopplingsgraden stiger inte bara, den blir en måttstock för framstegen inom produktiviteten”, betonade Renate Pilz, styrelseordförande i Pilz GmbH & Co.KG, i samtalet med Günther H. Oettinger. ”Den digitala omvandlingen är därmed den största utmaningen för branschen just nu”, fortsatte Renate Pilz.

”Det är avgörande för företag som Pilz att även fortsättningsvis behålla sitt kundfokus, eftersom det är där förtroendet för kunder och uppdragsgivare föds, och idag är det viktigare än någonsin”, enligt EU-kommissionären.

Leverantören av säkra automationslösningar har deltagit i förbundsregeringens forskningsunion sedan den grundades 2010. På så sätt har företaget kunnat vara med och utforma Industri 4.0 och förankrat säkerhet som framgångsfaktor i framtidens projekt. Pilz arbetar i kommittéer som Allianz Industrie 4.0 i delstaten Baden-Württemberg, forskningsplattformen SmartFactory KL och forskningscampus Arena 2036 för att skapa gemensamma, genomförbara standarder – alltid med fokus på ”safety” och ”security”.
 
Kloka huvuden för ”smart factory”
Utbildning av kvalificerad arbetskraft är en viktig punkt för framtidens industri. Den tyska modellen med ett utbildningssystem där (hög)skolor och företag samarbetar uppmärksammas och kopieras allt oftare på internationell nivå.

Hos Pilz kunde EU-kommissionären Oettinger själv skapa sig en bild av kvaliteten på utbildningen: Under sitt besök invigde han den nya utbildningsverkstaden där 35 elever får sin yrkesutbildning av familjeföretaget. Eleverna visade med hjälp av en modell de byggt själva hur automationslösningarna från Pilz redan idag kan användas för att övervaka och styra hela anläggningar via en surfplatta. ”För unga människor är internetteknik en självklarhet, de växer upp med den omkring sig och tar även med sig den in i företag och fabrikshallar”, säger Renate Pilz övertygad.

Industri 4.0 i Pilz tillverkning
Günther H. Oettinger inspekterade även det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz som togs i bruk intill huvudkontoret i början av oktober. Där tillverkar Pilz intelligenta styrningar, sensorer och drivenheter för maskin- och anläggningsteknik. Företaget satsar på digitaliserade verksamhetsprocesser och tillämpning av internetteknik för att optimera den egna produktionen: hos Pilz hittar arbetsstycksbärarna automatiskt rätt väg till nästa bearbetningsplats tack vare beröringsfri RFID-teknik, och maskindata samlas och analyseras i Pilz eget moln. På så sätt kan tillståndsförändringar eller slitage upptäckas tidigt och stilleståndstiderna minskas.

Säkerhet och standarder är en utmaning
Pilz är medvetet om kraven på IT-säkerhet vid en fullständigt sammankopplad produktion. Därför har automationsföretaget investerat i en omfattande infrastruktur för säkerhet som övervakar all datatrafik. Dit hör också en självständig datacentral som motsvarar aktuella standarder. Konstant analys av protokolldata och samtliga andra data gör det möjligt att tidigt identifiera oregelbundenheter. Dessutom installeras olika brandväggssystem för enskilda tillverkningsområden, så att den nödvändiga säkerhetsnivån kan fastställas för varje zon. Driftstopp och säkerhetsrisker kan undvikas, kunskapen skyddas.
”Industri 4.0 ställer mycket höga krav på ansvarfull datahantering. Därför är tillgängligheten hos automatiserade system beroende av safety och security”, förklarade Günther H. Oettinger.

”Den tilltagande sammankopplingen och införandet av internet i fabrikslokalerna är en process som måste utföras stegvis”, vet Renate Pilz. Det framkom i de senaste diskussionerna kring de nödvändiga standarderna. ”Industri 4.0 kräver tillförlitliga internationella standarder även för ’security’, annars går lösningarna inte att genomföra. Som ’ambassadör för säkerhet’ ser Pilz en viktig uppgift i detta under de kommande åren, som ska bemästras tillsammans av näringsliv och politik”, säger styrelseordföranden och vänder sig till EU-kommissionären.
 

”Pilz i utvecklingens framkant”: EU-kommissionären Günther H. Oettinger (mitten) och Guido Wolf (MdL) (vänster) hörde sig för hos automationsföretaget Pilz om statusen för Industri 4.0 hos de medelstora företagen. Lucas Fischer (höger), student hos Pilz i den kombinerade högskole- och yrkesutbildningen i Baden-Württemberg inom elektroteknik, visar för EU-kommissionären hur man med hjälp av en surfplatta och Pilz programvara redan idag kan styra hela anläggningar säkert.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: