Sverige | svenska

Ostfildern, 23 nov. 2015

Ny basmodul i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 från Pilz – basen för stora projekt!

Standarder för säkerhet, enkel hantering av fler anslutningar och projekt – Pilz utökar familjen med de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 med en ny basmodul: PNOZ m B1. Den ökar inte bara prestandan hos maskiner med större funktionsomfång, och därmed större projekt, utan gör det även möjligt att ansluta till alla vanliga fältbussystem via expansionsmodulerna.

På den nya basmodulen PNOZ m B1 finns det för första gången inga ingångar eller utgångar: anpassningen av applikationen sker istället med hjälp av expansionsmoduler. Två integrerade Ethernet-gränssnitt sänker kostnaderna, eftersom ingen ETH-expansionsmodul behöver anslutas. Antalet expansionsmoduler som kan anslutas till höger om de nya basmodulerna har ökats till åtta. Genom att ansluta till de vanliga fältbussystemen med hjälp av expansionsmoduler garanteras korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet.

Enklare hantering av projekt
Den maximala programstorleken för PNOZ m B1 har fyrdubblats: Nu kan upp till 1 024 anslutningar infogas mellan elementen. Projekten kan nu sparas på ett USB-minne. Det går att spara flera projekt på USB-minnet och hantera dem maskinspecifikt. I projekthanteraren kan sedan ett av programmen väljas för utförandet. Dessutom kan datum och tid för PNOZ m B1 nu ställas in i PNOZmulti Configurator. Den upplysta displayen möjliggör även bekväm diagnostik på plats. PNOZ m B1 kan användas med version 10 eller senare av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.

Garanterad anslutning till fältet
Förutom PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP och många andra kan det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 nu även anslutas till fältbussystemet CC-Link. Om PNOZmulti 2 behöver anslutas till ett annat fältbussystem behöver inga programändringar genomföras: En fältbussmodul kan helt enkelt bytas ut mot en annan motsvarande modul.

Öppet för säkerhet
PNOZmulti 2 är ett öppet konfigurerbart styrsystem för säkerhetsfunktioner som är oberoende av den överordnade anläggningsstyrningen och kan användas på ett flexibelt sätt för säkerhet och automation i hela branschen. Genom att använda tillgängliga expansionsmoduler får man en större finkornighet, vilket gör att styrningens struktur kan anpassas exakt till applikationen. Användaren betalar bara för det som faktiskt används och sparar därmed både tid och pengar.

Sätta säkerhetstandarder
De konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti passar utmärkt för att utforma flera säkerhetsfunktioner på en maskin eller anläggning. Systemet kan expanderas modulärt, så att det kan växa i takt med maskinens storlek och krav. PNOZmulti 2 kan anslutas till vanliga kommunikationsnätverk. Säkerhetsarkitekturen kan skapas oberoende av den överordnade driftstyrningen, eftersom användningen sker oberoende av maskin- eller anläggningstyp, land eller bransch. På så sätt standardiserar användarna sin säkerhet.
 

Pilz utökar familjen med de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 med en ny basmodul: PNOZ m B1.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: