Sverige | svenska

Ostfildern, 1 okt. 2015

Med de nya produktionsanläggningarna skapar Pilz förutsättningar ytterligare tillväxt – mönstertillverkning på mönsterplatser

Dirk Sonder, Senior Vice President Production Pilz GmbH & Co. KG Med det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz utökar Pilz inte bara sin produktionsyta vid huvudkontoret i Ostfildern. Med flexibel och tillverkningsanpassad hallutformning, energieffektivitet, integrerad utformning av processer och arbetsmiljö samt konkret inriktning mot Industri 4.0 skapas förutsättningarna för företagets fortsatta tillväxt.

Med det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz utökar Pilz inte bara sin produktionsyta vid huvudkontoret i Ostfildern. Med flexibel och tillverkningsanpassad hallutformning, energieffektivitet, integrerad utformning av processer och arbetsmiljö samt konkret inriktning mot Industri 4.0 skapas förutsättningarna för företagets fortsatta tillväxt.

Det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz är en del av Pilz tillverkningsanläggningar som numera finns över hela världen. Förutom huvudkontoret producerar Pilz i Betschdorf i Frankrike och sedan sommaren 2015 även i Jintan i Kina. Samma tillverkningsstandarder och -processer och likadana maskiner används i alla tillverkningsanläggningar. Detta säkerställer den konstant höga produktkvaliteten och underlättar det internationella samarbetet, både med kunder och internt.

I det nya produktions- och logistikcentret ska framför allt nya och mer komplexa produkter tillverkas, däribland SPS-styrningar för det Industri 4.0-kompatibla automationssystemet PSS 4000, sensorer som det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE och även enheter för den säkra drifttekniken Pilz Motion Control. För att skapa en nära kommunikation och fysisk kontakt både inom och utanför tillverkningen och snabba på produktionsprocessen, är tillverkningen inklusive varumottagning och leverans samt alla produktionsnära avdelningar som produktionsteknik, informationsteknik, kvalitetshantering och inköp samlade här. Dessutom finns också utbildningsverkstaden och företagsledningen i den nya byggnaden.

Integrerande, energieffektiv och tillverkningsanpassad
Från det första spadtaget 28 april 2014 färdigställdes produktions- och logistikcentret på 16 månader. Kostnaden blev ungefär 20 miljoner euro. Med 6 900 m2 tillverkningsyta och ca 4 000 m2 kontorsyta rymmer byggnaden 390 medarbetare. Här tillverkas i genomsnitt omkring 2 200 reläer, styrningar, sensorer och produkter för driftteknik varje dag.
Det nya centret har byggts med tanke på Pilz planerade tillväxt och utifrån de aktuella standarderna för energieffektivitet, logistikprocesser och bullerskydd. Centret medför att energieffektivitet, moderna tillverkningsprocesser enligt Lean-principerna och ergonomi på arbetsplatsen går hand i hand.

Familjeföretaget har medvetet beslutat sig för att bygga ut i Ostfildern, både för att vara nära de andra avdelningarna inom företaget och för att fortsätta vara en tillförlitlig partner i regionen. En nära avstämning vid planeringen och ett regelbundet informationsutbyte genomfördes med staden Ostfildern och boende i regionen och företag i industriområdet ”Schwarze Breite”. För att minska bullret för de boende i regionen fokuserade man också på att få största möjliga avstånd från bostadsområdet. Logistiken för leveranstrafiken lades därför bakom byggnaden.

Innan planeringen påbörjades deltog också de anställda vid utformningen av tillverkning och kontorslokaler. Arbetsmiljön i tillverkningsområdet optimerades genom interdisciplinära workshops med avdelningen produktionsteknik och de anställda på tillverkningssidan, för att skapa en effektiv och ergonomisk produktionsprocess. Ett angenämt arbetsklimat på kontoret uppnåddes också genom luftkonditionerade rum, ett välgenomtänkt akustikkoncept med ljudabsorption samt rumsavdelare i en transparent struktur och golvvärme.

Energieffektivitet står i centrum för den nya byggnaden: Det nya energikonceptet togs fram med hjälp av de tuffaste miljöstandarderna. I det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz används ytnära geotermi, alltså bergvärme, för att värma upp byggnaden. I jämförelse med konventionell gasuppvärmning minskas koldioxidutsläppen med minst 150 ton per år. Användningen av geotermi och högeffektiv byggnadsisolering säkerställer en låg energiförbrukning, ett välgenomtänkt system för värmeåtervinning minskar också förbrukningen.

Förutom att efterleva miljöstandarder har familjeföretaget höga mål för tillverkningstekniken: Hela produktionen har lagts på en våning för att optimera varuflödet.
Genom flera ritningsvarianter kunde en nästan helt pelarfri hall skapas. Ett bestående krav var bland annat att utveckla en betongbindare med en spännvid på mer än 30 meter för konstruktionen av taket. Den därigenom möjliga reduktionen av bärande pelare i produktionshallen från 48 till 8 skapar maximal lokalflexibilitet. Därmed skapades en ”föränderlig fabrik” som möjliggör snabba reaktioner på förändrade krav. Ett galleri längs med väst- och sydsidan ger alla besökare god överblick över hela produktionen och förhindrar störningar av produktionen vid pågående drift.

Närheten mellan avdelningarna produktionsteknik och tillverkning samt de gemensamma ytorna och infrastrukturen för varuingång och leverans optimerar dessutom samarbetet mellan produktionsenheterna.

Orientering om anställdas och kunders behov
Utformningen av tillverkningen, som redan från början utvecklades tillsammans med de anställda och externa specialister i workshops, följer Lean-principerna och inriktar sig på ökade marknadskrav. Alla enskilda produktionsenheter ligger i en U-form, vilket snabbar på både varu- och informationsflödet och dessutom förkortar både körtiderna och hela leveranskedjan fram till kunden. I hallen har dessutom tillverkningen delats upp mellan produkter med stor omsättning och specialprodukter, vilket snabbar på produktionsprocessen ytterligare.

Eftersom Pilz sätter stort värde på lokal utveckling och tillverkning av produkter testas prototyper på plats. För flera tester fram till serieproduktion finns därför en ”fabrik i fabriken” den s.k. PT-fabriken. Den innehåller förminskade versioner av alla maskiner och processer och förhindrar därmed avbrott i serietillverkningsprocessen. Där testas och optimeras produktionsprocesser för alla produktionsplatser fortlöpande.

För att kunna reagera flexibelt på individuella kundönskemål innehåller byggnaden ytterligare ytor för systemmontering. Där monteras inte bara kompletta system, som t.ex. automationssystemet PSS 4000, utan de programmeras också och kan därmed levereras direkt till kunden – ”ready to use”. Pilz betonar därmed sina föresatser att leverera kompletta lösningar för automation. I förlängningen förändras också kraven på de anställda och värderas högre. Till uppgifterna i framtiden hör förutom montering också konfektionering och programmering av de kompletta systemen.

Industri 4.0 i produktionen
Med den ökade sammankopplingen av maskiner och infrastruktur med användning av internetteknik i tillverkningen uppfyller Pilz sitt krav på att vara en ledande aktör inom teknik också inom den egna tillverkningen. I enlighet med Industri 4.0 skapades den nödvändiga infrastrukturen för intelligent produktion, och delar av Industri 4.0 implementerades tidigt. En intelligent arbetsstycksbärare, som har utvecklats på plats, används redan nu. Den snabbar på och underlättar t.ex. bestyckningen av kretskort och lödningsprocessen. Arbetsstycksbäraren hittar med hjälp av ett inbyggt RFID-chip själv vägen från lödaxeln till monteringsenheten.

Produktionen på Pilz är sammankopplad med de för- och efterlagrade processerna och förloppen. Så fångas t.ex. beställningar via webbutiken på Pilz webbplats direkt och automatiskt upp av SAP och överförs till tillverkningsplaneringen. Förseningar eller fel på grund av mediabyten eller gränssnittsproblem utesluts därmed.

Under de kommande månaderna ska Pilz införa intelligent produktion steg för steg: För tillverkningsstyrningen samlas maskindata in och bearbetas på ett målinriktat sätt. Genom bedömningen av dessa får vi viktig information om tillståndsförändringar och maskinförslitningar. På så sätt kan förebyggande underhåll genomföras. Med ”Predictive Maintenance” förhindras störningar och stillestånd. Lagring av de aktuella arbetsdokumenten i ett Pilz-moln kommer också att införas under 2016. Samtliga data och dokument kommer alltid att vara tillgängliga i realtid och kan öppnas på mobila slutenheter överallt i produktionen.

Pilz är medvetet om kraven på IT-säkerhet vid en fullständigt sammankopplad produktion. Därför investerar Pilz i en omfattande infrastruktur för säkerhet för att övervaka all datatrafik. Dit hör också en självständig datacentral som motsvarar aktuella standarder. Permanent analys av protokolldata och samtliga andra data gör det möjligt att tidigt identifiera avvikelser. Dessutom installeras olika brandväggssystem för enskilda tillverkningsområden, så att den nödvändiga säkerhetsnivån kan fastställas för varje zon. Driftstopp och säkerhetsrisker kan undvikas, kunskapen skyddas.

”Pilz tankesmedja 4.0”
Samarbetet mellan i synnerhet avdelningarna informationsteknik och produktionsteknik som är så viktigt för Industri 4.0 har högsta prioritet även hos Pilz. I den egna ”Pilz tankesmedja 4.0” träffas anställda från produktions- och IT-avdelningen och får de resurser som krävs för att tillsammans kunna planera och omsätta gemensamma projekt för Industri 4.0. Inte bara genom att delta i den tyska forskningsunionen och forskningsplattformen SmartFactory KL utan även med det nya produktions- och logistikcentret betonar Pilz sin roll inom Industri 4.0: Industri 4.0 är inte bara ett framtidsprojekt hos Pilz utan redan en del av produktionsprocessen.


Uppgifter och fakta om den nya byggnaden
Namn: Produktions- och logistikcentret Peter Pilz
Verksamhetsort: Ostfildern
Storlek: 13 500 m2 (6 900 m2 tillverkningsyta, 4 000 m2 kontorsyta, 2 600 m2 bi- och utbyggnadsyta)
Byggtid: 16 månader
Byggkostnader: 20 miljoner euro
Avdelningar på platsen: Produktion, produktionsteknik, informationsteknik, kvalitetshantering, inköp och utbildningsverkstad samt företagsledning
Anställda: 390 (antal personer vid färdigställandet)


Värt att veta om byggnaden:
- Miljövänligt energikoncept med geotermi, högeffektiv byggnadsisolering och välgenomtänkt system för värmeåtervinning
- Flexibel utformning av tillverkningen tack vare öppen planlösning, nästan pelarfri hall
- Ergonomisk arbetsmiljö i tillverknings- och kontorslokaler
- Placeringen av de enskilda produktionsenheterna i en U-form snabbar på varu- och informationsflödet
- Industri 4.0-optimerat: intelligenta arbetsstycksbärare, sammankoppling med för- och efterlagrade processer, Pilz tankesmedja 4.0
- ”Fabrik i fabriken” för att testa nya produktionsprocesser och optimera befintliga processer
 

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch
 

Dirk Sonder, Senior Vice President Production, Pilz GmbH & Co. KG
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: