Sverige | svenska

Ostfildern, 1 okt. 2015

Huvudkontoret utökas till Pilz Campus – Renate Pilz: ”Värderingar skapar framtiden.” Produktions- och logistikcentret Peter Pilz invigt

Automationsföretaget Pilz har öppnat sitt produktions- och logistikcentrum Peter Pilz vid huvudkontoret i Ostfildern. Nybyggnaden med en total yta på omkring 13 500 m2 kostade 20 miljoner euro och är den största enskilda investeringen i familjeföretagets historia. Därmed utökar företaget inte bara sin produktionsyta med 50 procent, utan omvandlar även sitt huvudkontor till Pilz Campus.

Produktions- och logistikcentret Peter Pilz stod klart redan efter 16 månader. Med 6 900 m2 tillverkningsyta, ca 4 000 m2 kontorsyta och 2 600 m2 biyta rymmer byggnaden 390 medarbetare. Här har man förutom produktion och logistik samlat alla produktionsnära avdelningar som produktionsteknik, informationsteknik, kvalitetshantering och inköp.

”Vi gläder oss åt att kunna investera just här vid huvudkontoret och på så sätt främja den fortsatta tillväxten – dels för att vi är djupt rotade i regionen och dels för att vi utökar huvudkontoret till Pilz Campus, där alla avdelningar kan ha ett gott och nära samarbete för våra kunder. Detta samarbete är viktigt för vårt familjeföretags framgång”, förklarade Renate Pilz för de 200 gästerna på den högtidliga invigningen.

Campus visar tydligt att värden bygger framtiden”, betonade Renate Pilz. ”Förtroende, tillförlitlighet och mod för innovation är viktiga framgångsfaktorer hos Pilz.” Före den officiella invigningen hölls en fest för de anställda den 26 september 2015 när byggnaden öppnades.

I den nya tillverkningsanläggningen producerar Pilz reläer, styrningar, sensorer och driftteknik för säkerhet och automation. Dessa används inte bara i fabrikslokaler på t.ex. pressar, verktygsmaskiner eller industrirobotar, utan även inom järnvägsteknik, byggnadsautomation eller för styrning av linbanor, t.ex. linbanan till Sockertoppen i Rio de Janeiro och åkattraktioner som på nöjesfältet Wiener Prater.

Föränderlig fabrik
I den nya byggnaden sätter Pilz stort värde på den ergonomiska arbetsmiljön för de anställda och en flexibel utformning av tillverkningen. Arbetsmiljön i produktionen optimerades därför redan på planeringsstadiet, genom interdisciplinära workshops med avdelningen produktionsteknik och de anställda på tillverkningssidan, för att skapa en effektiv och ergonomisk produktionsprocess. Ett angenämt arbetsklimat på kontoret uppnås genom luftkonditionerade rum, ett välgenomtänkt akustikkoncept med ljudabsorption samt rumsavdelare i en transparent struktur och golvvärme.

Miljö spelar en viktig roll precis som i de andra byggnaderna på Pilz Campus: Ytnära geotermi, högeffektiv byggnadsisolering samt värmeåtervinning innebär hög energieffektivitet och låga koldioxidutsläpp.

I den nästan pelarfria hallen med öppen planlösning kan produktionsprocesserna utföras på ett optimalt och flexibelt sätt. De enskilda produktionsenheterna är ordnade i en U-form för att säkerställa det snabba varu- och informationsflödet.

Industri 4.0: Pilz satsar på sammankoppling
Hos Pilz präglas detta informationsflöde av Industri 4.0: Produktionen på Pilz är sammankopplad med de för- och efterlagrade processerna och förloppen. Redan vid den tidigare tillverkningen användes IT som stöd vid produktionsprocesserna, t.ex. med en intelligent, RFID-baserad arbetsstycksbärare. Detta har övertagits och utökas nu steg för steg. I Ostfildern optimerar Pilz tillverkningsstyrningen genom precis insamling och bearbetning av maskindata. På så vis förhindras störningar och stillestånd. Framöver kommer arbetsdokument att sparas i ett Pilz-moln för att alltid vara aktuella och tillgängliga i realtid även på mobila slutstegsenheter. Flera konkreta tillvägagångssätt för att sammankoppla IT och produktion uppstår i ”Pilz tankesmedja 4.0”: I tankesmedjan ställer experter inom IT och produktionsteknik resurser till förfogande för omställningen till Industri 4.0 hos Pilz.
 

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch
 

Med det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz utökar Pilz huvudkontoret till Pilz Campus. I tillverkningen omsätter Pilz intelligent produktion i enlighet med Industri 4.0.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: