Sverige | svenska

Ostfildern, 13 juli 2015

Pilz kompletterar sitt utbud av lösningar för säker rörelseövervakning – ny modul för Motion Monitoring

Pilz utökar prestationsomfånget i automationssystemet PSS 4000 för säker rörelseövervakning: Den nya kompakta I/O-modulen PSSu K F EI övervakar säker hastighet, säker rörelseriktning och säkra stoppfunktioner. Användarna drar nytta av kortare reaktionstider, högre produktivitet samt enklare underhåll och reparationer av dina anläggningar och maskiner.

Hög produktivitet i produktionen är nära förbundet med ett säkert varvtal och säker rörelseövervakning. För säker rörelseövervakning av maskiner och sammanlänkade anläggningar erbjuder Pilz nu den nya I/O-modulen för styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi i automationssystemet PSS 4000.

Säker rörelseövervakning med rotationsencoder
Den möjliggör säkerhetsfunktioner för varvtalsövervakning enligt EN 61800-5-2 med en enda sin/cos-rotationsencoder eller i kombinationen rotationsencoder och initiator med extra driftövervakning. Användningen av en enda rotationsencoder minimerar installationskostnaderna. Eftersom modulen kan anslutas till alla vanliga rotationsencodrar/feedbacksystem (sin/cos, TTL, HTL, initiatorer) kan befintliga givarsystem användas.

Den nya modulen har lokal snabbavstängning av drivenheter, oberoende av PLC-cykeltiden. Därmed blir reaktionstiden kortare vilket ökar anläggningens produktivitet. Upp till 8 axlar per styrning kan övervakas upp till Performance Level (PL) d. Därmed är Motion Monitoring-lösningen med PSS 4000 särskilt lämplig för stora tillämpningsområden.

Bekväm hantering
Den säkra övervakningsfunktionen är helt integrerad i användarprogrammet. På det viset kan användare ställa in varvtalsfunktionerna i programmet. Projekt implementeras snabbt och är lätta att anpassa. Ändringar av t.ex. tröskelvärden är möjliga också under drift.

Med den nya givarmodulen och motsvarande programvarublock kan säkerhetsfunktionerna SSM (säker hastighetsövervakning), SSR (säkert hastighetsområde), SDI (säker rörelseriktning) och SOS (säkert driftstopp) genomföras.
 

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de
 

Den nya kompakta I/O-modulen PSSu K F EI med lokal snabbavstängning möjliggör direkt utökade Motion Monitoring-funktioner med styrningarna PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi för automationssystemet PSS 4000. Den nya kompakta modulen övervakar säker hastighet, säker rörelseriktning och säkra stoppfunktioner.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: