Sverige | svenska

Ostfildern, 25 juni 2015

Pilz redovisar nya rekordsiffror för omsättning och antal anställda – bred grund för spetsteknik

Koncernen Pilz GmbH & Co. KG med säte i Ostfildern utanför Stuttgart avslutade verksamhetsåret 2014 framgångsrikt. Familjeföretaget ökade omsättningen till det nya rekordbeloppet 259,3 miljoner euro. För världsledaren inom området säkerhetsreläer och -styrningar innebär det ett plus på 11,3 % jämfört med 2013. Antalet anställda ökade också under förra året: Med 6,3 % till 1 922.

”Vår tillväxt står på en bred grund, både avseende den regionala fördelningen, branscherna och även vår portfölj”, förklarar Renate Pilz, styrelseordförande för Pilz GmbH & Co. KG. Ett bevis för detta är den fortsatt stigande exportandelen på numera 69,5 % (+1,3 % jämfört med 2013). Detta innebar också en omsättningstillväxt på de klassiska europeiska marknaderna.

Goda utsikter i Fjärran Östern

Den största tillväxtmarknaden blev som under de senaste åren den asiatiska marknaden, framför allt Kina. Pilz gör inte bara vinst genom den fortsatta tillväxten för exportorienterad maskinkonstruktion, utan genom den kinesiska industrins generellt ökade inriktning mot kvalitet, hållbar utveckling och därmed också säkerhet. Sedan produktionsanläggningarna öppnades i Jintan i Kina under våren 2015 levererar Pilz ännu snabbare till sina kinesiska kunder.

Fortsatt ökat antal anställda

Även i fråga om personalstyrka fortsätter de senaste årens tillväxt för Pilz. På balansdagen 31 december 2014 sysselsatte automationsföretaget 1 922 anställda personer i 31 dotterbolag i hela världen. Därmed har antalet anställda under de senaste 5 åren stigit med 45 % (31 december 2009: 1 319 anställda). Under innevarande räkenskapsår kommer Pilz att skapa omkring 200 ytterligare arbetsplatser. Företaget sysselsätter 946 personer vid huvudkontoret i Ostfildern, varav 31 är under utbildning.

Investeringar i forskning och utveckling långt över genomsnittet

Forskning och utveckling har traditionellt sett haft en stark ställning på Pilz. Familjeföretaget investerade under föregående räkenskapsår 20 % av omsättningen i utveckling av nya produkter och teknik. Därmed ligger Pilz långt över branschgenomsnittet för tillverkningsföretag.

Komplett portfölj för kraven i Industri 4.0

Pilz lägger i sin FoU-aktivitet särskild vikt på Industri 4.0, alltså ökad sammankoppling inom tillverkningen genom Internet-teknik. Automationen av maskiner och anläggningar får här en central roll. Pilz är väl rustat för detta: ”Vår portfölj omfattar intelligenta givare, drivenheter och styrningar som på ett säkert sätt behärskar också fördelade och komplexa anläggningar. Därmed erbjuder vi redan idag en komplett portfölj för framtidens automationsuppgifter. Med det Industri 4.0-kompatibla automationssystemet PSS 4000 för säkerhet och automation kan användare till exempel enkelt och effektivt styra fördelade och modulärt uppbyggda anläggningar”, säger Renate Pilz.

Räkenskapsåret 2015 har börjat mycket bra för Pilz. ”Vi är mycket nöjda med orderingångarna under de första månaderna. Vi är optimistiska om att vi 2015 har fortsatt tillväxt på den nivå som vi har uppnått hittills”, säger Renate Pilz om framtiden.

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch
 

Pilz förser maskin- och anläggningskonstruktörer världen över med Industi-4.0-kompatibla styrningar. Vid huvudkontoret i Ostfildern tillverkas kompletta automationssystem som är ”ready to use”. Dessa styr bland annat produktionsanläggningar, förpackningsmaskiner, vindenergianläggningar och även järnvägsövergångar och garanterar säker drift.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: