Sverige | svenska

Ostfildern, 20 maj 2015

CMSE® – Certified Machinery Safety Experts – sätter standarden för certifierad, internationell kvalifikation inom maskinsäkerhet – 1 000. Experter certifierade för maskinsäkerhet

Tillsammans med TÜV NORD utvecklade Pilz 2013 den internationella kvalifikationen CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Vid det här laget lärs omfattande kunskap om maskinens hela livscykel ut inom ramen för det här kvalifikationsprogrammet i 22 länder över hela världen. I Australien har nu den tusende deltagaren erhållit kvalifikationen. Inte nog med det så har CMSE® utvecklats till en standard för en internationellt certifierande vidareutbildning inom maskinsäkerhet.

Med CMSE® har Pilz svaret på de stora utmaningarna inom maskinsäkerhet: När det gäller standarder och den tekniska statusen så har komplexiteten vid konstruktion, underhåll och drift av maskiner och anläggningar ökat tydligt och det över hela världen.

I Sydney, Australien, har den tusende deltagaren klarat provet i kursen CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Elektroingenjören Rod Burton från Machinery Automation & Robotics, ett systemintegrationsföretag för automatiserade robotlösningar, var stolt när han höll det tusende certifikatet i handen. ”Kvalifikationen som CMSE var mycket intressant för mig. Nu kan jag rådge, utbilda och handleda våra ingenjörer kring temat maskinsäkerhet – från konstruktion via integration ända till valideringen”, berättar den nybakade CMSE®-teknikern.

CMSE® internationellt certifierat
”Kvalifikationen som CMSE® är framför allt till för att öka den egna kompetensen inom maskinsäkerhet”, säger Scott Moffat, vd för Pilz i Australien och Nya Zeeland.

Kvalifikationen tar upp komplexa tekniska frågeställningar och förmedlar den nödvändiga informationen om en maskins hela livscykel från lagstiftning och standarder till riskbedömning och användningen av säkerhetsprinciper gällande funktion. Globala föreskrifter för arbetssäkerhet och hälsoskydd står också i fokus. Utbildningen (särskilt för konstruktörer, projekt-, säkerhets- och utvecklingsingenjörer inom automationsteknik och reparationer) pågår i fyra dagar och utbildar deltagarna till certifierade och internationellt erkända maskinsäkerhetsexperter.

CMSE® täpper till luckorna i utbildningen
Med den här kvalifikationen täpper Pilz och TÜV NORD till en lucka i utbildningen i maskinkonstruktion och elektroteknik. Temat arbetsskydd tas upp helt kort under utbildningen och ofta är det så att ingenjörerna bara kan skaffa sig den nödvändiga kunskapen genom egen erfarenhet i praktiken. ”Ofta kommer deltagare från området teknisk planering eller underhåll och reparationer. De arbetar hos slutanvändare eller systemintegrerare i producerande verksamheter, livsmedelsindustrin eller – särskilt här i Australien – i gruvindustrin”, berättar Moffat.

Deltagare och företag tjänar på detta
De deltagare som klarar provet och får TÜV Nords CMSE®-certifikat erkänns som experter på maskinsäkerhet över hela världen.
Och det är inte bara deltagarna som tjänar på det, utan även företagen: De får medarbetare med kvalificerade fackkunskaper som kan omsätta säkerhet i praktiken i hela företaget. Dessutom har maskinsäkerhetsexperter möjlighet att förverkliga exakta säkerhetslösningar och föra vidare sina kunskaper till andra medarbetare på plats. Slutligen får företagen visshet om att drift, maskiner och tjänster följer de rättsliga föreskrifterna.

De som är intresserade hittar all information om kursupplägg, innehåll och kurstillfällen i de olika länderna på www.cmse.com.
 

 Kontakt

  Martin Kurth
  Företags- och fackpress
  Tyskland
  Telefon: +49 711 3409-158
  E-post: m.kurth@pilz.de


  Sabine Karrer
  Fackpress
  Tyskland
  Telefon: +49 711 3409-7009
  E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


  Stephan Marban
  Presskontakter
  Österrike
  Telefon: +43 1 7986263-13
  E-post: s.marban@pilz.at


  Manuela Bernasconi
  Presskontakter
  Schweiz
  Telefon: +41 62 88979-33
  E-post: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: