Sverige | svenska

, 6 feb. 2015

Pilz ny medlem i forskningsplattformen Smart Factory KL – tillsammans för standarder i Industri 4.0

Pilz är ny medlem i demonstrations- och forskningsplattformen Smart Factory KL. Leverantören av helhetslösningar inom säker automation kommer aktivt att delta i arbetet med att ta fram enhetliga standarder för Industri 4.0. Det första gemensamma projektet är att utforma en lagringsmodul för Smart Factorys demonstrationsanläggning på Hannovermässan 2015.

”När kraven från både automationens värld och IT-världen är uppfyllda uppstår praktiska lösningar som användaren är bekant med i Industri 4.0-konceptets anda. Smart Factory är en lämplig plattform för att driva det viktiga arbetet framåt”, säger Renate Pilz, ordförande i företagsledningen i Pilz GmbH & Co. KG, och framhäver Smart Factorys betydelse.

Målet för initiativet är att testa innovativa fabrikssystem där visionen Industri 4.0 blir verklighet. Som ordinarie medlem hjälper Pilz till att arbeta mot målet för initiativet på alla fronter. Vi följer upp erfarenheterna från det gemensamma arbetet på utvecklingsplattformen och tillämpar kunskapen på det egna utbudet.

”Det är med stor glädje vi välkomnar Pilz som medlem. I synnerhet vid demonstrationsanläggningen på Hannovermässan kan Pilz med sin kompetens inom Safe Automation bidra som en av de centrala komponenterna,” säger professor Detlef Zühlke, initiativtagare och styrelseordförande för Smart Factory KL.

Säkerhet och modularisering är viktiga frågor
För det första ska Pilz med sin erfarenhet inom maskinsäkerhet arbeta för en standardisering och ett gemensamt tillvägagångssätt vad gäller säkerheten inom Safety (maskinsäkerhet) och Security (IT-säkerhet).
För det andra deltar Pilz i frågor som gäller modularisering. Grunden utgörs av automationssystem som PSS 4000 från Pilz som klarar av att fördela styrfunktioner.

”Genom att konstruera anläggningar enligt den mekatroniska metoden kan allt modulariseras i form av maskinelement. Funktioner kan standardiseras och återanvändas för andra moduler. I Smart Factory kan sådana automationskoncept testas på ett utmärkt sätt”, förklarar Renate Pilz.

Pilz-modul i demonstration på Hannovermässan 2015
På Hannovermässan 2015 visar Smart Factory KL upp en modulär produktionsanläggning där enskilda moduler från olika tillverkare samarbetar problemfritt med olika styrarkitekturer (hall 8, monter D20).
Pilz kompletterar demonstrationsanläggningen från Smart Factory med en intelligent automatiserad lagringsmodul.
 Kontakt:

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch
 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: