Sverige | svenska

, 12 nov. 2014

MEYER WERFT använder sig av säkerhetslösningar från Pilz

MEYER WERFT i Papenburg har utrustat sitt lasersvetsningslaboratorium för lasersvetsningsteknik med hög prestanda med hjälp av en säkerhetslösning ur automationssystemet PSS 4000, den säkra sensortekniken PSEN och manöver- och signaldon från Pilz. Tillsammans med skyddsgrindssystemet PSENsgate och driftsättsväljaren PITmode kan PSS 4000 styra och övervaka samtliga säkerhetsfunktioner i lasersvetsningslaboratoriet och uppfyller dessutom säkerhetskraven upp till Performance Level e och säkerhetsintegritetsnivå 3.

Förutom den grundläggande passiva säkerheten sköter styrningen PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 även övervakningen av samtliga säkerhetsrelevanta signaler från brytare, lasrar, robotar och laboratoriefönster. Dessutom övervakas åtkomstområdet i lasersvetsningslaboratoriet av skyddsgrindssystemet PSENsgate och driftsättsväljaren PITmode, som gör att anläggningen kan användas och styras i olika driftsätt av behöriga personer.
”Den enhetliga och flexibla säkerhetslösningen från Pilz möjliggör alla nuvarande och kommande lasertillämpningar,” förklarar Frank Boekhoff, ansvarig för fogteknik på avdelningen för forskning och utveckling på MEYER WERFT.

Kontakt:

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: