Sverige | svenska

Ostfildern, 11 nov. 2014

Den nya webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu från Pilz – fullständig överblick över automationen

Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu lanserar Pilz en kraftfull och samtidigt lätthanterlig programvara för området styrning och övervakning. Företaget har själv utvecklat visualiseringen, som är plattformsoberoende och bygger på det senaste inom webbteknik, bland annat HTML5, CSS3 och JavaScript. PASvisu är intuitivt att använda och ger dig frihet att utforma dina projekt som du vill: användare som har styrningslösningar från Pilz får fullständig överblick över sina anläggningar. Med PASvisu framhäver sig Pilz som leverantör av helhetslösningar inom säker automation.

Visualiseringsprogramvaran gör det möjligt att enkelt skapa och konfigurera visualiseringsprojekt med PASvisu Builder.

Tack vare åtkomsten till alla data i automationsprojekten, inklusive processvariabler och OPC-namnrymder, slipper man mata in och tilldela variabler manuellt och riskera att det blir fel. Du kan även se information som exempelvis projektets kontrollsummor eller styrhuvudets hårdvaruversion.

Visualisera individuellt med tiles

Med bara ett klick väljer du stil genom CSS3 för att få en enhetlig profil i hela projektet. Fördefinierade grafiska inmatnings- och visningsenheter, så kallade tiles, har redan alla relevanta egenskaper som prefix, suffix och felstatus. Du slipper lägga upp och gruppera de enskilda elementen manuellt. Tile-enheten behöver bara dras och släppas på projekteringssidan och motsvarande data fyllas i. Redan när du skriver in variabelnamnet filtreras variabeln ut automatiskt och kopplas samtidigt till enheten. Det gör att projekten kan bearbetas snabbt och enkelt utan fel.

Diagnos och simulering av grafiska block

Även annan information som behövs i visualiseringsprojekt bearbetas automatiskt. Dessutom synkroniseras ändringar i automationsprojektet automatiskt och visas i PASvisu Builder. Tack vare den automatiska synkroniseringen kan användarna alltid arbeta med den senaste versionen av projektet.

Förutom online-simulering finns även möjlighet till offline-simulering: utan åtkomst till styrningen kan denna underlätta projekteringen, tack vare en särskild offline-variabelredigerare som kan användas för att ställa in och visa värden.

Fjärråtkomst via webben

PASvisu använder sig av aktuell standardiserad internetteknik, som HTML5, CSS3 och JavaScript.

Genom JavaScript kan visualiseringsprojekt utökas funktionellt: fördefinierade JavaScript står till förfogande för beräkningar och skalningar. Användarna kan därmed minska tidsåtgången för projektering och sänka kostnaderna.

Genom att använda HTML5 sker åtkomsten plattformsövergripande och fungerar med praktiskt taget alla typer av terminaler som har en webbläsare – datorer, surfplattor och smarttelefoner. Det underlättar exempelvis fjärrunderhåll som baseras på en äkta Client-Server-funktion. Fjärrunderhållet kan utföras oberoende av manövreringen på plats, vilket reducerar stilleståndstiderna.

Kontakt:

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: