Sverige | svenska

Ostfildern, 4 apr. 2014

Det nya säkerhetsreläet PNOZ c2 från Pilz – snabb övervakning av ljusbommar

Pilz erbjuder det nya säkerhetsreläet PNOZ c2 i produktserien PNOZcompact för säker övervakning av alla vanliga ljusbommar av typ 4 eller av givare med säkra brytarutgångar (OSSD-utgångar) enligt EN 61496. Den korta reaktionstiden på högst 12 millisekunder ger flexibel säkerhet, eftersom ljusbommarna kan monteras närmare den riskfyllda rörelsen. Den nya PNOZ c2 kan användas i alla områden inom maskinkonstruktion och uppfyller de högsta säkerhetskraven upp till Performance Level (PL) e resp. Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3. Säkerhetsreläet ger framför allt fördelar inom serietillverkning av maskiner.

Den korta totala reaktionstiden på högst 12 millisekunder garanteras under hela livslängden och gör att ljusbommarna kan monteras närmare riskzonen. Ett intrångsskydd kan därför, beroende på tillämpningsmiljö, vara överflödigt.
Reaktionstiden anges på framsidan av det nya säkerhetsreläet. Därmed kan man spara tid vid installation och service, t.ex. vid den årligen återkommande inspektionen av beröringsfritt verkande skyddsanordningar. Tack vare direkt spänningsmatning till ljusbommarnas sändare och mottagare via PNOZ c2 kan de installeras snabbare.
I kombination med exempelvis ljusbommarna PSENopt och grindbrytarna PSENcode från Pilz får man en snabb och säker lösning för beröringsfria skyddsanordningar.
För övervakning av ljusbommar av typ 4 och givare med OSSD-utgångar finns den nya PNOZ c2 som uppfyller den högsta säkerhetsstandarden upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 enligt IEC 62061.

Snabb, kostnadseffektiv och flexibel installation
Två startalternativ – övervakad eller automatisk start – underlättar när det valda startalternativet ska anslutas, eftersom inga extra byglingar behövs. Även de fasta fjäderkraftsplintarna, som kan anslutas utan verktyg, bidrar till att göra installationen snabb och smidig. Med PNOZ c2 sparar du inte bara tid, utan även pengar tack vare den förenklade anslutningen och det flexibla underhållet.

Förenklad dokumentation
PNOZ c2 har ett blockschema med anslutningsexempel som gör att anslutningen kan skötas utan någon separat dokumentation.
På det nya säkerhetsreläet finns dessutom en QR-kod som kan användas för att hämta ytterligare information om produkten. Därmed finns alltid aktuella produktdata tillhanda.

 

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: