Sverige | svenska

Ostfildern, 6 mars 2014

Ny design på driftsättsväljaren PITmode från Pilz för verktygsmaskiner – rustad för internationell användning

Den beprövade driftsättsväljaren PITmode från Pilz finns nu med ny design och kan väljas med piktogram för verktygsmaskiner. Tack vare standardsymbolerna fungerar den utmärkt även för internationell användning. PITmode erbjuder två funktioner i en kompakt enhet: säkert val av definierade driftsätt och åtkomstbehörighet för maskinen.

För det första känner styrningen av definierade driftsätt på ett säkert sätt: PITmode ställer om säkert från ett driftsätt till ett annat genom självövervakning. Fem olika driftsätt kan ställas in: automatisk drift, inställningsdrift, manuellt ingrepp vid begränsade förutsättningar, Special Mode/processövervakning och servicedrift. Tack vare LED-indikeringar kan det aktuella driftsättet visas på ett lika manipulationssäkert sätt som åtkomstbehörigheten. PITmode kan användas för tillämpningar upp till PL d enligt EN ISO13849-1 och upp till SIL CL 2 enligt EN 62061.

PITmode: åtkomstskydd och manipulationsskydd i en enhet
För det andra kan åtkomstbehörigheten till maskinen regleras: via en kodad nyckel får varje användare åtkomst till de maskinfunktioner eller driftsätt som han eller hon har behörighet för. Tack vare den kontaktlösa överföringen av nycklarnas id-nummer, som bygger på RFID-teknik, väljs de enskilda behörighetsnivåerna i maskinstyrningen. PITmode erbjuder därmed ett högt åtkomst- och manipulationsskydd genom universell kodning.

Pilz finns i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du på: https://www.pilz.com/sv-SE/hannover-messe

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: