Sverige | svenska

Ostfildern, 12 juni 2014

Automationssystemet PSS 4000 säkrar hisstillämpningar

Komponenterna i automationssystemet PSS 4000 har nu godkänts av TÜV Austria som säkerhetskomponenter för hisstillämpningar. Nu kan hissoperatörer och hisstillverkare följa de stränga säkerhetsbestämmelser och särskilda krav som gäller för sådana tillämpningar med hjälp av PSS 4000 på ett tekniskt oberoende men ändå flexibelt och enkelt sätt.

Alla tillämpningar inom person-, transport- och varuhissar samt alla typer av lyftanordningar omfattas av stränga säkerhetsbestämmelser och måste uppfylla särskilda krav. Det tilldelade godkännandet intygar att automationssystemet PSS 4000 lämpar sig för sådana tillämpningar. De kan utformas på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av PSS 4000. Systemet utmärker sig genom att vara mycket robust och enkelt att hantera, och erbjuder användaren olika funktioner som exempelvis nödstopp.

TÜV-godkännandet gjordes enligt DIN EN 115-1: Säkerhet för rulltrappor och rullramper – Del 1: Konstruktion och installation samt enligt DIN EN 81-1: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 1: Elektriska hissar och DIN EN 81-2: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 2: Hydrauliska hissar.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: