Sverige | svenska

21 feb. 2019

Människa-robot-interaktion: Beröring är helt tillåtet!

Tack vare säkerhetstekniken från Pilz kan människa och maskin arbeta tillsammans, dessutom utan skyddsstaket! Beröring är helt tillåtet.

Framtidens automation kräver alltmer att människor och robotar kan arbeta tillsammans på ett riskfritt sätt. Men vad betyder egentligt riskfritt? Hur starkt får trycket och kraften hos robotarna vara så att de inte kan orsaka skador? Svaren på dessa frågor finns i den tekniska specifikationen ISO/TS 15066. Den reglerar de maximalt tillåtna smärtgränsvärdena vid en kollision mellan människa och maskin. Om interaktionen håller sig inom dessa gränser vid ett möte mellan människa och maskin följer den kraven i gällande standarder.

Information om kraft och tryck befinner sig inom de definierade smärtgränsvärdena ges av kollisionsmätsatsen PRMS från Pilz. Den mäter kraften och trycket som kan uppstå vid en kollision mellan människa och maskin. Utvärderingen sker med hjälp av programvaran. Därmed används PROB för valideringen av människa-robot-interaktionen (MRI).

Om interaktionen håller sig inom definierade gränser vid ett möte mellan människa och robot följer den kraven i gällande standarder. Därför måste lämpliga mätningar utföras för varje människa-robot-interaktion.


Mer information:

Samarbete mellan människa och robot

Människa och robot
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk