9 okt. 2018

”Respass” för maskiner

Regler och lagar för säkerheten hos maskiner och anläggningar skiljer sig från land till land. Läs mer om vilka lokala regler du måste ta hänsyn till när du exporterar olika maskiner.

Att skapa en säker arbetsplats borde vara ett mål över hela världen. Men ändå skiljer sig regler och lagar från land till land när det gäller regler och lagar för säkerheten hos maskiner och anläggningar. En maskin som uppfyller riktlinjer och standarder i ett land behöver inte nödvändigtvis uppfylla föreskrifter i ett annat land. Vill du som tillverkare exportera en maskin till en annan region? Då måste du följa de riktlinjer och krav som gäller i det land som du exporterar till.


Olika länder, olika regler

Maskindirektivet står för en standardisering av europeiska säkerhetskrav på maskiner. När bedömningen av överensstämmelse har genomförts förses maskinen med CE-märkning. På så sätt kan du som tillverkare bekräfta att en viss maskin lever upp till alla säkerhetskrav i maskindirektivet 2006/42/EG.

I USA används oftast begreppen UL eller OSHA. UL ger ut säkerhetsstandarder. De innehåller bland annat krav för elektriska enheter och komponenter. Occupational Safety & Health Administration (OSHA), en byrå som tillhör det amerikanska arbetsministeriet, kräver att alla elektriska enheter på arbetsplatser uppfyller tillämpliga UL-standarder.

I Sydamerika är det mest relevanta direktivet för maskinsäkerhet det brasilianska NR-12. I NR-12 anges tekniska referenser, principer och skyddsåtgärder för att säkerställa de anställdas hälsa och kroppsliga integritet. I NR-12 fastställs dessutom minimikrav för förebyggande av olyckor under hela maskinens livscykel.

I Asien, t.ex. i Kina, måste tekniska produkter certifieras enligt reglerna i certifieringssystemet China Compulsory Certification (CCC). Men de flesta andra länder har separata regler.


Så vad ska man göra om man vill exportera en viss maskin?

Om försäkringar om överensstämmelse eller andra dokument saknas finns det risk för att maskinen inte får importtillstånd i tullen. Det är omständligt och tar lång tid om man ägnar sig åt tillstånden först då. Därför hjälper Pilz maskintillverkare med den internationella bedömningen av överensstämmelse. Genom att utfärda ”respass för maskiner” gör Pilz det lättare för företag att få tillgång till internationella marknader.


Mer information:

Tjänster för internationell bedömning av överensstämmelse

Maskiner och anläggningar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?