Sverige | svenska

11 sep. 2018

Omarbetning av ISO-säkerhetsstandarden för industrirobotar

Till maj 2021 planeras en omarbetad version av säkerhetskraven för samarbetande robotsystem enligt ISO 10218-1 och ISO 10218-2. Pilz deltar aktivt i arbetet med de nya robotsäkerhetsstandarderna.

Säkerhetskraven för samarbetande robotsystem enligt ISO 10218-1 och ISO 10218-2 är ännu inte tillräckligt omfattande. Inom ramen för den tekniska specifikationen ISO TS 15066 har säkerhetskraven vidareutvecklats. Innehållet i de båda standarderna överlappar delvis och utvecklas ytterligare i omarbetningen. I maj 2021 planeras en en ny version av ISO 10218-1 och ISO 10218-2.

Pilz är medlem i den internationella tekniska kommittén ISO/TC 299 ”Robotics”, arbetsgrupp WG 3 ”Industrial safety”. Tillsammans med övriga medlemmar arbetar Pilz aktivt med arbetet med robotsäkerhetsstandarder. I början av juni 2018 träffades den tekniska kommittén i Kyoto (Japan) för ett arbetsmöte.

Flera frågor och krav diskuteras i samband med genomgången. En kort översikt:

  • Skapa en lista över alla relevanta säkerhetsfunktioner (t.ex. säkra stopp, säker reducerad hastighet, osv.) och fastställa minimikraven enligt ISO 13849/IEC 62061 för respektive säkerhetsfunktion (t.ex. måste det säkra stoppet utföras tvåkanaligt)
  • Utarbeta noggranna säkerhetskrav för bromsområdet
  • Exakta kravspecifikationer för applikationer vid samarbetstyper enligt ISO TS 15066 (exempel: manuell hantering, säkerhetsriktat stopp, hastighets- och avståndsövervakning och effektbegränsning)
  • Övertagande och omarbetning av de biomekaniska gränsvärdena för effektbegränsning och för kvasistatiska och transienta kontakter från ISO TS 15066
  • Cybersäkerhet
  • Utarbetande av säkerhetskrav för mobila robotar
  • Övertagande och fastställande av detaljer för säkerhetskraven för gripar/gripsystem (baserat på den tekniska rapporten ISO/TR 20218-1)


Via ISO 10218

ISO 10218 gäller som huvudsaklig säkerhetsstandard för industrirobotar. Den består av två delar: I ISO 10218-1 beskrivs säkerhetskraven på robottillverkarna. ISO 10218-2 innehåller säkerhetskraven på robotintegratorn.


Mer information:

Robotteknik från Pilz
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk