22 aug. 2018

Lösningar för Spår 4.0

Digitaliseringen av järnvägsindustrin fortsätter. Med digitaliserade och automatiserade processer kan punktligheten och pålitligheten förbättras i järnvägstrafiken. Vi hjälper dig mot Spår 4.0 med hjälp av vår kunskap och erfarenhet!

I centrum av varje järnvägssystem finns ställverket. Utan det kan inte bantrafiken styras. Med hjälp av lednings- och säkerhetsteknik styr ställverken växlar, signaler, järnvägsövergångar och påverkar tågens körförhållanden. För en av våra kunder har vi planerat och infört en fjärrstyrningslösning. Två ställverk fjärrstyrs från ett centralt ställverk, som om de vore bemannade. Detta möjliggörs med vårt säkra automationssystem PSS 4000-R som integrerades i den befintliga styrningsinfrastrukturen. Driftsättningen gjordes ”live” med löpande drift. Järnvägstrafiken begränsades inte vid något tillfälle.

Men det är inte bara järnvägstrafiken som har potential för digitala styrningslösningar, det gäller även förberedelserna av tågen! Med ny teknik kan till exempel automatiska bromsprov utföras. Felkällor kan reduceras, tågförberedelserna går snabbare och tåger blir på så sätt mer tillförlitliga. Punktligheten och pålitligheten på tågtrafiken ökar betydligt.

Nyckeln till framgång: Digitalisering och europeiska standarder

Digitalisering och europeiska standarder är nyckeln till tågtrafik med högre kvalitet utan ökade kostnader. EULYNX, ett konsortium som består av tolv europeiska operatörer inom järnvägsinfrastruktur, har satt upp detta som mål. Till detta hör att införa det standardiserade och säkra kommunikationsprotokollet RaSTA. För att öka användningen av den här standarden bevisar vi, tillsammans med våra partner inom järnvägsbranschen, hur styrsystem från olika tillverkare kan kommunicera med varandra med hjälp av det här protokollet. På så vis stöder vi arbetet inom EULYNX-konsortiet och sammankopplingen av den europeiska järnvägsinfrastrukturen.

Träffa Pilz på InnoTrans 2018!

Vill du veta hur du kan ta del av Spår 4.0 med hjälp av vår kunskap och erfarenhet? Besök oss från 18 till 21 september 2018InnoTrans i Berlin. Redan nu kan du boka ett personligt möte med en av våra experter.


Boka ett möte på InnoTrans nu!

Järnväg
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?