Sverige | svenska

26 jan. 2018

Säker automation 4.0

Stor mångfald av varianter med små mängder. Det är framtidens automation. Med mångfalden av varianter behövs en flexibel lösning som automationssystemet PSS 4000.

Automationssystemet PSS 4000 automatiserar säkert och på andra sätt: Systemet har tagits fram med framtidens automation i åtanke och kan användas på flexibla och modulära sätt.

Med automationssystemet PSS 4000 kan du koppla samman flera styrningar med varandra enligt multi-masterprincipen. Dessutom körs varje enskild styrning självständigt. Alla styr- och I/O-komponenter överför automatiskt processdata till alla andra styrningar i projektet – utan att ta en omväg via en central styrningspunkt.

Du programmerar oberoende av maskinvaran och bestämmer senare om en funktion ska köras i olika styrningar eller endast i en styrning. Någon omfattande programmering av kommunikationsanslutningarna mellan olika styrningar krävs inte. Så sparar du tid under programmeringen och undviker fel.

Med visualiseringsprogramvaran PASvisu blir projekteringsprocessen ännu enklare. Alla data för visualiseringen kan användas direkt från automationsprojektet. Så utesluter du dubbla inmatningar och relaterade fel.

Det är den optimala lösningen för modulära och flexibla anläggningar enligt riktlinjerna för Industri 4.0!

 

Mer information:

Fördelning i automationssystemet PSS 4000
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk