Sverige | svenska

3 apr. 2017

Pilz stöder forskningen om framtidens bilar

Med sin kunskap från säkerhets- och automationstekniken främjar Pilz forskningsarbetet i forskningscampus ARENA2036.

ARENA står för Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles. Forskningscampus ARENA2036 knyter samman forskning och utveckling inom lättkonstruktion med innovativa produktionstekniker. Målet med detta forskningscampus är att ta fram nya slags resurseffektiva och konkurrenskraftiga produktionsmodeller och -system för framtidens bilar. Målet ska nås under tiden fram till år 2036 då bilen firar 150-årsjubileum.

Som partner i ARENA2036 stöder Pilz utvecklingen av cyberfysiska produktionssystem. Vår vision är att, tillsammans med de andra partnerna från industrin och forskningsvärlden, bygga upp ett sådant produktionssystem, ta det i drift, studera det och få det att fungera för verklig produktion.


Målet med forskningsprojektet:

  • fullständig modularisering av tillverkningen i cyberfysiska system (CPS)
  • radikal minskning av integreringsarbetet
  • nya affärsmodeller som byggs upp
  • validering i praktiken av tillvägagångssättet för den anpassningsbara produktionen.

Under utvecklingen av produktionssystemet bidrar Pilz med sin kunskap om modulär, mekatronisk anläggnings- och maskinkonstruktion inom säkerhets- och maskinteknik.


Mer information:

Pilz och företagets engagemang för Industri 4.0

Allt om ARENA2036

Arena2036
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk