Sverige | svenska

27 mars 2017

Pilz är global marknadsledare

I Universität St. Gallens och Akademie Deutscher Weltmarktführers index övre globala marknadsledare listas Pilz 2017 som den globala marknadsledaren i branschen ”elektronik och elektroteknik”, segmentet ”säkerhetsstyrteknik för industriella processer”.

Många företag säger sig vara globala marknadsledare. Men det är få som kan bevisa det. Vilka de verkliga marknadsledarna är framgår av den årliga rankningen som Hochschule St. Gallen sammanställer tillsammans med Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) i ett index över globala marknadsledare. Detta index undersöker och presenterar de faktiska globala marknadsledarna i Tyskland, Österrike och Schweiz. Initiativtagarna följer en objektiv och transparent urvalsprocess och garanterar att alla urvalskriterier och de framtagna värdena offentliggörs. Inom ramen för detta index samlas även annan information in om de globala marknadsledarna som utvärderas och publiceras.


Mer information:

Webbplats för index med globala marknadsledare

Publicering på WirtschaftsWoche-portalen

Pilz är global marknadsledare
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk