Sverige | svenska

24 okt. 2016

Upplev samarbetet mellan människa och robot på SPS IPC Drives!

På mässan, mellan 22 och 24 november 2016, visar vi hur du automatiserar robotapplikationer på ett säkert sätt.

På SPS IPC Drives, den internationella fackmässan för elektrisk automation, presenterar vi säkert samarbete mellan människa och robot enligt principen för effekt- och kraftbegränsning – utan några skyddsstaket. Upplev vår CE-certifierade människa-robot-applikation in action i vår mässmonter!


Människor och robotar samarbetar – säkert!

Det finns inga säkra robotar. Men det finns säkra människa-robot-applikationer. För säker interaktion mellan människa och robot krävs modern teknik och nya lösningar: Varje applikation måste bedömas enskilt ur ett säkerhetstekniskt perspektiv.

Pilz är din partner för automation av människa-robot-applikationer. Våra experter hjälper dig att hitta ett utbud av tjänster som är anpassade till de enskilda faserna i ett robotsystems livscykel. På SPS IPC Drives presenterar vi även komponenter och system som gör din människa-robot-applikation ännu säkrare.


Nytt kollisionsmätverktyg från Pilz för standardenlig validering

I vår monter på mässan får du uppleva hur vi genomför en kollisionsmätning – med kollisionsmätverktyget PROBmdf som har utvecklats av Pilz. Verktyget används för att mäta kraft och tryck. Enligt standarderna ISO 10218-1, ISO 10218-2 och ISO/TS 15066 måste nämligen eventuella kollisionskrafter begränsas vid människa-robot-interaktion. Med PROBmdf är standardenlig validering av din människa-robot-applikation är alltså inget problem.

Träffa våra experter i hall 9, monter 370. Vi ser fram emot att träffa dig!


Mer information:

Pilz på SPS IPC Drives 2016

Våra lösningar för robotteknik

Säkert samarbete mellan människa och robot
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk